Săptămâna Internaţionalizării

Serviciul Relaţii Internaţionale a organizat săptămâna internaţionalizării la UTM în perioada 23-26 noiembrie 2020. Astfel, pe parcursul întregii săptămâni fiecare facultate participă la acest eveniment cu un webinar privind activitatea de internaționalizare relatând experienţa acumulată din proiectele realizate, oportunităţile de mobilitate, cele mai bune bune practici, etc.

FEIE împreuna cu colegii de la FCIM si FET au organizat marţi, 24 noiembrie 2020, un webinar deschis de către doamna conf. Carolina TIMCO, şef Serviciu Relaţii Internaţionale, care a informat studenții despre oportunitățile de mobilitate și procedurile de aplicare pentru participare. În partea a doua a evenimentului studenții de la facultățile participante au vorbit despre experienţa şi avantajele mobilităților în care au participat.

Despre mobilitatea Erasmus+ la Universitatea Politehnica București (UPB) a povestit Iulian ROTARI , asistent universitar din cadrul Departamentului Energetica (FEIE), împărtășind experiența acumulata în perioada studiilor de masterat, realizate în formatul Diplomei Duble. Această mobilitate academică a fost posibilă graţie efortului depus de către colegii de la UPB, în special a prof. Horia NECULA, decanul Facultăţii Energetică în perioada respectivă, şi a avut loc în semestrul de toamna a anului de studii 2019/2020. Teza de master a fost prezentată în luna iunie 2020 atât comisiei formate la UPB cât şi celei de la FEIE, fiind apreciată de către membrii celor două comisii.

Tot despre mobilitatea academică Erasmus+ a relatat şi Carolina TVERDOHLEB, studenta anului IV, grupa ISEM-171, povestind despre experiența sa la Universitatea Tehnologica din Bialystok, Polonia. Carolina a venit cu un şir de recomandări şi sugestii pentru studenții care doresc să participe în mobilităţi academice.

Ana PAVILESCU, masteranda programului de studii Inginerie şi Managementul Calităţii, grupa IMC-20M, a vorbit despre programul CEEPUS în cadrul căruia a fost într-o mobilitate la Universitatea Transilvania din Brașov, Romania. De menţionat că coordonatorul naţional al reţelei academice CEEPUS este dr.conf. Ilie NUCĂ, şeful Departamentului Inginerie Electrică (FEIE), care a avut o contribuţie esenţială în organizarea mobilităţilor academice pentru Carolina şi Ana.

Vorbitorii au încurajat colegii să participe la mobilități și au menționat că mobilitățile sunt experiențe unice care contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere și oferă posibilitatea de a studia în străinătate. Doritorii de a paricipa în mobilităţi academice sunt îndemnaţi să urmărească anunţurile serviciului Relaţii Internaţionale, precum şi să comunice periodic cu dna Corina GUŢU-CHETRUŞCĂ, responsabil internaţionalizare în cadrul FEIE, care a avut grijă de organizarea şi a acestui frumos eveniment.

(Visited 39 times, 1 visits today)
Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .