Termoelectrica S.A. – partener sigur în formarea viitorilor specialiști în energetică

Luni, 24 mai 2021, a fost încheiat un acord de colaborare între Termoelectrica și Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) a Universității Tehnice a Moldovei, care prevede asumarea angajamentelor, de ambele părți, privind cooperarea tehnico-ştiinţifică şi perfecţionarea cadrelor în domeniul ingineresc şi tehnic, inclusiv formarea continuă a acestora, precum și dezvoltarea relaţiilor de parteneriat dintre cele două entități.

Prin acest parteneriat ne propunem să dezvoltăm viitoarea generație de energeticieni, punând la dispoziția mediului universitar suportul celor mai buni specialiști din întreprindere la derularea programelor de practică și oportunitatea în viitor de a face parte din echipa Termoelectrica, astfel încât  întreprinderile energetice  să fie asigurate cu specialiști de cea mai înaltă calificare” a declarat Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Pasul realizat astăzi are scopul de a dezvolta relaţiile noastre la un alt nivel, unul de parteneriat reciproc, prin care noi, cei din mediul academic, să putem oferi nu doar absolvenţi calificaţi, dar să desfăşurăm împreună şi activităţi adresate spre beneficiul societăţii”, a conchis Victor GROPA, decanul FEIE.

UTM, în special Departamentul Energetică al FEIE, are o bogată experienţă în pregătirea specialiştilor în energetică. Însă atunci când sectorul real ne acordă sprijinul în pregătirea acestora, rezultatul este unul foarte bun. Prin semnarea acestui Acord, ne propunem să deschidem noi  perspective pentru studenții noștri, perspective care îi vor determina să studieze temeinic și să persevereze pentru a-și atinge scopul” a adăugat Viorica HLUSOV, şef al Departamentului Energetică.

Acordul prevede, de asemenea, ajustarea programelor didactice la necesitățile reale ale sectorului energetic, în conformitate cu perspectiva dezvoltării politicilor şi tehnologiilor moderne din domeniu.

Inițiere în proiectare utilizând produsele software Schneider Electric

Noul tool EcoStruxure Power Design este dedicat dimensionării şi proiectării instalațiilor electrice de medie şi joasă tensiune, precum şi de configurare a echipamentelor de protecție.

Liderul regional pentru soluțiile de proiectare – doamna Natalia Ciobotaru, consultant Schneider Electric pentru proiectarea instalațiilor electrice fiabile şi conforme standardelor europene IEC, absolventa Facultății Energetica, specialitatea Electroenergetica, promoția 2003, a acceptat invitaţia de a prezenta noul produs software pentru studenţii din anul 1U, îndemnându-i să tindă spre noi cunoştinţe în dezvoltarea personală şi profesională.

Ce aduce nou ESP Design:

 • Realizarea calculelor în timp real pentru orice modificare a parametrilor;
 • Utilizarea simbolurilor predefinite în desenarea schemelor electrice;
 • Reducerea erorilor prin utilizarea soluțiilor compatibile;
 • Exportarea rezultatelor în diverse rapoarte, inclusiv scheme grafice;
 • Generează tabele sumative cu echipamentele utilizate precum şi costul instalației, etc.

Studenții au fost invitați sa se înscrie pe portalul Schneider dedicat proiectanților, unde sunt plasate lecții online şi ghiduri privind aspecte de proiectare a instalațiilor electrice şi unde pot participa absolut gratuit la diferite webinare şi traininguri, cu posibilitatea certificării.

Este un prim eveniment realizat împreuna cu compania Schneider Electric, care va continua cu o serie de traininguri mai specializate adresate studenților din anul de absolvire.

Ziua Uşilor Deschise 2021

În cadrul Zilelor Ușilor Deschise la UTM, organizate de CEGHID, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică şi-a prezentat oferta educaţională pe parcursul unui dialog ce a avut loc la 08 aprilie 2021.

Reprezentanții Facultății –  dr.conf. Victor GROPA, decanul FEIE; dr.conf. Viorica HLUSOV, șeful Departamentului Energetică; dr.conf. Ilie NUCĂ, șeful Departamentului Inginerie Electrica; şi dr.conf. Anatolie POPUŞOI, șeful Departamentului Educaţie Fizică şi Sport, le-au vorbit elevilor despre programele de studii din cadrul FEIE, activitățile extracurriculare, sportul la UTM, colaborarea cu întreprinderile de profil din țară și străinătate și posibilitățile de a urma stagiile de practică cu posibilitatea ulterioară de angajare în câmpul muncii etc (vezi prezentarea programelor de studii).

Elevii s-au interesat să afle ce competențe și abilități pot obține la FEIE și cum se prezintă viitorul unui absolvent al acestei facultăți. Astfel, ei au fost impresionați să afle, de exemplu, că vor învăța să programeze și să integreze sisteme electromecanice complexe de putere pentru conversia energiei soarelui, vântului și a apei în energie electrică. Vor fi orientați și în proiectarea sistemelor de inginerie regenerabilă, învățând să opereze, să întrețină și să testeze tehnologiile acestor sisteme, dar și să facă o analiză tehnică și ecologică a soluțiilor în caz de necesitate.

În anii de studenţie vor studia ingineria și managementul în energetică (IME), termoenergetica (TE), electroenergetica (EE), ingineria sistemelor electromecanice (ISEM), ingineria și managementul calității (IMC) sau noul program ingineria sistemelor de energii regnerabile (ISER). Pe parcursul studiilor vor putea beneficia de programe de mobilitate ERASMUS+, CEEPUS, cu stagii de 1, 3 sau 6 luni în universitățile de profil din România, Polonia, Bulgaria etc.

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 2021

Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat în perioada 23-25 martie 2021 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, la care au participat peste 600 de persoane din 9 țări: Azerbaidjan, China, India, Kazahstan, R. Moldova, România, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, 160 de participanti din numărul total reprezintând diverse instituții de învățământ superior din străinătate.

La deschiderea conferinţei a fost demonstrat un clip dedicat cercetării, dezvoltării şi inovării realizate în laboratoarele UTM:
https://www.youtube.com/watch?v=1FpAVL0coTs

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică a fost responsabilă de Subsecția Energetică şi Subsecţia Inginerie Electrică, în cadrul cărora au fost prezentate următoarele lucrări cu tematici actuale care au captat interesul participanţilor fiind discutat intens fiecare subiect demonstrat:

Nr. Autorul, denumirea lucrării, coordonatorul / Author, article title, coordinator
  Subsecția Energetică (moderator: dr.conf. V.Gropa; membrii comisiei: dr.conf. V.Hlusov, dr.hab.prof. V.Arion, dr.prof. I.Stratan)
1.
D1
BOROSAN Constantin,doctorand, şcoala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
SISTEMELE DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN PLANURILE NAȚIONALE INTEGRATE PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA.
Coordonator: ARION Valentin, dr.hab., prof. univ., UTM
2. APOSTOL Irina, masterand, gr. EM-20M, UTM, Chișinău, Moldova
DETERMINAREA NECESARULUI DE CĂLDURĂ A CONSUMATORILOR RACORDAȚI LA SACET PENTRU UN CARTIER REZIDENȚIAL.
Coordonator: ARION Valentin, dr. hab., prof. univ., UTM
3. EFREMOV Cristina, doctorand, școala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
DEZVOLTAREA STRUCTURILOR CENTRALIZATE PENTRU O TRANZIȚIE ENERGETICĂ SUSTENABILĂ.
Coordonator: ARION Valentin, dr. hab., prof. univ., UTM
4. COBUSCEAN Alexandrumasterand, gr. EM-20M, UTM, Chișinău, Moldova
CET-1 Sursa nr. 2 REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE.
Coordonator: LEU Vasile, dr., conf., ANRE
5. POSTORONCĂ Sveatoslav, doctorand, şcoala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
CONTRIBUȚIA PARAMETRILOR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU SISTEMELE DE GENERARE DISTRIBUITĂ.
Coordonator: BERZAN Vladimir,dr.hab.,prof.,Institutul de Energetică
6. TVERDOV Chirill,masterand, gr. EE -20M, UTM, Chișinău, Moldova
TEHNOLOGII PENTRU O CASĂ INTELIGENTĂ.
Coordonator: GROPA Victor, dr., conf. univ., UTM
7.
D2
PAUN Iaroslav, student, gr. EE-201, UTM, Chișinău, Moldova
ENERGIA SOLARĂ –SOLUȚIA ECOLOGICĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA.
Coordonator: GROPA Victor, dr., conf. univ., UTM
8. BOSÎI Denis, masterand, gr. EM-20M, UTM, Chișinău, Moldova
PROMOVAREA COGENERĂRII ÎN SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ.
Coordonator: ARION Valentin, dr. hab., prof. univ., UTM
9.
D3
GONȚA Andrei,masterand, gr. EM-20M, UTM, Chișinău,Moldova
CONSIDERAȚII PRIVIND RECICLAREA DEȘEURILOR, REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE.
Coordonator: LEU Vasile, dr., conf., ANRE
10. GORAȘ Serghei,masterand, gr. EE-19M, UTM, Chișinău, Moldova, ROTARI Iulian, doctorand, Universitatea Politehnică din București,Romania
ANALIZA SENZITIVITĂȚII PIERDERILOR DE PUTERE ÎN RAPORT CU PUTERILE MODALE.
Coordonator: STRATAN Ion, dr., prof. univ., UTM
  Subsecţia Inginerie Electrică (moderator: dr.conf. I.Nuca; membrii comisiei: dr.lect. C.Guţu-Chetruşcă, dr.prof. I.Sobor, lect. V.Cazac)
1. MOLDOVAN Artiom, doctorand, şcoala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL AL SISTEMULUI DE TRACTIUNE ASINCRONA.
Coordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM
2. BALACCI Ruslan, masterand, gr. IMC-20M, UTM, Chișinău, Moldova
PROCEDEU DE CONFECȚIONARE A UNUI ELECTROD DE PLATINĂPENTRU OBȚINEREA GAZULUI HHO ÎN ELECTROLIZA APEI.
Coordonator: FRIPTULEAC Iurie, lect. univ., UTM
3. BRANDUȘ Svetlana, masterand, gr. IMC-20M, UTM, Chișinău, Moldova
CONTROLUL STATISTIC CU REFERIRE LA PROCESUL DE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ.
Coordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM
4. MELNIC Mariana, masterand, gr. IMC-20M, UTM, Chișinău, Moldova
CONTROLUL METROLOGIC LEGAL AL PRODUSELOR PREAMBALATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
Coordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM
5.
D3
BERZEDEANU Alexandrina, studentă, gr.EIE-201, UTM, Chișinău, Moldova, BERZEDEANU Dorin, masterand, gr. IMC-20M, UTM.
SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII -VIITORUL ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA.
Coordonator: GROPA Victor, dr., conf. univ., UTMCoordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM
6.
D2
MANGOS Octavian, doctorand, școala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
EVALUAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ÎN GOSPODĂRII PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI CALDE MENAJERE.
Coordonator: SOBOR Ion, dr., prof. univ., UTM
7. NISTOR Florin-Cristian, master student, gr. IE-20M, TUM, Chișinău, Moldova
DEVELOPMENT OF HYDROGEN STORAGE FACILITIES FOR INCREASED RENEWABLE ENERGY EFFICIENCY.
Coordinator: GUȚU-CHETRUȘCA Corina, dr., univ. lect., UTM
8.
D1
BĂICEANU Florin Constantin, doctorand Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Romania
CIOATĂ Andreea-Mădălina, studentă, gr. 6309, Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Romania
REVENCO Teodora,studentă, gr. 6309, Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Romania
AMELIORAREA REGIMULUI TRANZITORIU DE PUNERE SUB TENSIUNE A UNUI TRANSFORMATOR ÎN GOL, UTILIZÂND COMUTAREA CONTROLATĂ.
Coordonator: BĂICEANU Florin Constantin, asist. univ.,drd., Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
9. BĂDARĂU Mircea,masterand, gr. IE-19M, UTM, Chișinău, Moldova
ELABORAREA SISTEMULUI DE CONTROL AL BRAȚULUI ROBOTIC.
Coordonator: CAZAC Vadim, lect. univ., UTM
10. GRUȘAC Lucian, BRANDUȘ Svetlana, masteranzi, gr. IE-20M, IMC-20M, UTM, Chișinău, Moldova
AUTOMATIZAREA UNUI DESHIDRATOR CU ALIMENTARE HIBRIDĂ.
Coordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM

Calde felicitări pentru autorii lucrărilor premiate cu diplome de gradul 1-3, mulţumim tuturor participanţilor la acest eveniment şi vă aşteptăm la următoarea ediţie. Mai multe detalii găsiţi accesând linkul https://utm.md/cts-smd-2021/.

Seminar “Tranziția Energetică Globală – Provocări și avantaje pentru Moldova”

La data de 08 februarie 2021, prof. univ., dr. hab. Valentin ARION, din cadrul Departamentului Energetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, a participat în cadrul unei sesiuni de discuții dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și SA „Termoelectrica” , dedicată subiectului „Tranziția Energetică Globală – Provocări și avantaje pentru Moldova”.

De această dată, tema abordată a vizat „Modernizarea SACET Chișinău: către un SACET, generația a 4-a, în cadrul viitorului sistem energetic național”.

În contextul tranziției energetice globale, sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) urmează să se transforme în SACET-uri de generația a 4-a, care vor include:

 • Surse distribuite de energie;
 • Surse regenerabile de energie;
 • Stocarea căldurii pe termen scurt, mediu și lung;
 • Valorificarea energetică a deșeurilor municipale solide;
 • Valorificarea deșeurilor industriale de căldură;
 • Electrificarea termoficării;
 • Modernizarea rețelelor de termoficare.

Evenimentul face parte dintr-o serie de seminare științifico-practice realizate de către UTM și SA „Termoelectrica. Prima sesiune a avut loc la data de 28 decembrie 2020 (https://www.termoelectrica.md/ro_RO/rolul-sacet-ului-in-tranzitia-energetica-globala-dezbatut-in-cadrul-unei-sesiuni-de-discutii/)

Săptămâna Internaţionalizării

Serviciul Relaţii Internaţionale a organizat săptămâna internaţionalizării la UTM în perioada 23-26 noiembrie 2020. Astfel, pe parcursul întregii săptămâni fiecare facultate participă la acest eveniment cu un webinar privind activitatea de internaționalizare relatând experienţa acumulată din proiectele realizate, oportunităţile de mobilitate, cele mai bune bune practici, etc.

FEIE împreuna cu colegii de la FCIM si FET au organizat marţi, 24 noiembrie 2020, un webinar deschis de către doamna conf. Carolina TIMCO, şef Serviciu Relaţii Internaţionale, care a informat studenții despre oportunitățile de mobilitate și procedurile de aplicare pentru participare. În partea a doua a evenimentului studenții de la facultățile participante au vorbit despre experienţa şi avantajele mobilităților în care au participat.

Despre mobilitatea Erasmus+ la Universitatea Politehnica București (UPB) a povestit Iulian ROTARI , asistent universitar din cadrul Departamentului Energetica (FEIE), împărtășind experiența acumulata în perioada studiilor de masterat, realizate în formatul Diplomei Duble. Această mobilitate academică a fost posibilă graţie efortului depus de către colegii de la UPB, în special a prof. Horia NECULA, decanul Facultăţii Energetică în perioada respectivă, şi a avut loc în semestrul de toamna a anului de studii 2019/2020. Teza de master a fost prezentată în luna iunie 2020 atât comisiei formate la UPB cât şi celei de la FEIE, fiind apreciată de către membrii celor două comisii.

Tot despre mobilitatea academică Erasmus+ a relatat şi Carolina TVERDOHLEB, studenta anului IV, grupa ISEM-171, povestind despre experiența sa la Universitatea Tehnologica din Bialystok, Polonia. Carolina a venit cu un şir de recomandări şi sugestii pentru studenții care doresc să participe în mobilităţi academice.

Ana PAVILESCU, masteranda programului de studii Inginerie şi Managementul Calităţii, grupa IMC-20M, a vorbit despre programul CEEPUS în cadrul căruia a fost într-o mobilitate la Universitatea Transilvania din Brașov, Romania. De menţionat că coordonatorul naţional al reţelei academice CEEPUS este dr.conf. Ilie NUCĂ, şeful Departamentului Inginerie Electrică (FEIE), care a avut o contribuţie esenţială în organizarea mobilităţilor academice pentru Carolina şi Ana.

Vorbitorii au încurajat colegii să participe la mobilități și au menționat că mobilitățile sunt experiențe unice care contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere și oferă posibilitatea de a studia în străinătate. Doritorii de a paricipa în mobilităţi academice sunt îndemnaţi să urmărească anunţurile serviciului Relaţii Internaţionale, precum şi să comunice periodic cu dna Corina GUŢU-CHETRUŞCĂ, responsabil internaţionalizare în cadrul FEIE, care a avut grijă de organizarea şi a acestui frumos eveniment.

Premiul CSS „Avangarda academică” Ediția I

Comitetul Sindical al Salariaților UTM și-a decernat sâmbătă, 03 octombrie 2020, în ajunul Zilei internaţionale a educației și a celor care activează în domeniu, primii nominanţi – membrii de sindicat cu Premiul Comitetului Sindical al salariaților UTM pentru performanță în activitatea didactico-știinţifică „Avangarda academică”,  Ediția I,  2019-2020.

Conceptul acestui premiu a fost discutat la una din ședințele Comitetului Sindical al salariaților UTM, unde au fost stabilite criteriile de bază pentru desemnarea nominanților:

 • apartenența la sindicat;
 • performanță remarcabilă în activitatea didactico-ştiinţifică;
 • asigurarea suportului considerabil în procesul educațional.

Rectorul Viorel BOSTAN a menţionat despre importanţa fiecărui colaborator în marea comunitate UTM, despre devotamentul şi dăruirea lor, despre misiunea nobilă de educare a generațiilor de specialiști formați în cadrul universității.

Viorica URSU, Preşedintele Comitetului Sindical, a felicitat toţi membrii de Sindicat prezenţi la eveniment cu frumoasa sărbătoare, mulţumindu-le pentru excelenţă şi performanţă în activitatea didactică prin muncă asiduă, responsabilitate şi devotament profesional.

Anul acesta s-au conferit distincții unui număr de peste 120 de persoane din toate Birourile Sindicale ale UTM, atât cadre didactice cât şi nondidactice. Premianţii au primit diplome de onoare însoțite de premii băneşti.

Aurel Câmpeanu: “O viață de profesor și cercetător în serviciul oamenilor”

Profesorul universitar Aurel CÂMPEANU s-a născut pe 06 august 1935, în municipiul Calafat, județul Dolj, România. Activitatea sa a început în 1958 în calitate de inginer la Laboratorul Central al uzinei Electroputere Craiova, continuând în 1963 ca asistent și șef de lucrări la Institutul Politehnic Timișoara. În 1971 obține titlul de conferențiar, iar în 1977 – profesor la Universitatea din Craiova. Mai târziu, în 1984, a fost ales decan la Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova, după care – prorector la aceeași Universitate. În prezent este profesor consultant și conducător de doctorat.

Este recunoscut la nivel național și internațional:

 • Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice a Moldovei;
 • Doctor Honoris Causa al Universității de Nord din Baia Mare;
 • Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
 • Doctor Honoris Causa al Universității „Eftimie Murgu”, Reșița;
 • Profesor invitat: L’Universite Claude Bernard Lyon (Franţa), Ecole Politechnique Federale de Lausanne EPFL (Elveţia), L’Universite Catholique de Louvain (Belgia), Universite Jean Monnet de Saint Etienne (Franţa), University of California, Los Angeles (SUA), Universita degli Studii di Padova (Italia), Conferința Internațională a Universităților Europene CESAER de la Louvain la Neuve (Belgia) cu tema ‘Transfer de Tehnologie de la universități în industrie’, organizată de Universitatea Catolică din Louvain în cooperare cu Comisia Europeană UNESCO etc.

S-a dedicat plenar cercetărilor științifice, printre cele mai remarcabile evidențiindu-se:

 • Analiza unui regim special al mașinii sincrone, cercetare cu caracter fundamental. Metoda de încercare a fost introdusă în standardele CEI 60034-2.ED 4.
 • Studiul proceselor dinamice din mașinile de curent alternative cu elaborarea unor modele matematice neliniare evoluate. Cercetările autorului au fost publicate în principal în cele două cărți în Editura Academiei Române;
 • Analiza posibilităților de testare termică a transformatoarelor trifazate cu trei înfășurări, de puteri mari și neegale. Metoda propusă este singura posibilă pe plan mondial pe un stand de probă uzinal.

In primii ani după 1990 a primit la Craiova vizita profesorului Tudor AMBROS care i-a adresat invitaţia de Preşedinte la Comisia pentru Examenul de Stat, la Facultatea de Energetică, pe care a acceptat-o şi astfel a luat contact cu cadrele didactice şi cu Conducerea UTM, reprezentată de Domnul Rector Ion BOSTAN. Astfel a început un lung şir de ani de deplasari spre Chişinău, cu trenul, maşină sau avion, iarna la examene şi vara pentru susţinerea proiectelor, care, conform spuselor prof. A.Câmpeanu, au fost de ţinută ştiinţifică din ce în ce mai ridicată, cu obiective inovative precise, care vizau optimizarea proceselor industriale, şi care au fost atent şi sistematic urmărite de conducătorii ştiinţifici.

In calitate de Membru fondator al International Conference on Electromechanical and Power Sistems (SIELMEN) alături de profesorii Tudor AMBROS, Petre TODOS şi profesorul Lorin CANTEMIR de la Universitatea Tehnică Iasi, a participat direct la toate etapele care vizau pregătirea şi desfăşurarea la nivel înalt a acestui eveniment internaţional major.

Organizată la Chişinău, în coordonarea prin rotaţie a facultăţilor de Inginerie Electrică de la Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi şi Facultatea de Energetică a Universităţii Tehnice a Moldovei, Conferinţa SIELMEN s-a confirmat ca un eveniment de referinţă.

Fondatorii au gândit această manifestare ştiinţifică de anvergură, ca o rampă robustă de afirmare a tinerilor, în perspectiva confruntărilor internationale de înalt nivel. S-a urmărit constant în acest scop, limitarea la maximum a eforturilor financiare (deplasare, cazare, taxe de participare) care foarte adesea pot deveni bariere insurmontabile; tinerii de Republica Moldova şi România au fost cei mai numeroşi participanţi şi principalii beneficiari ai acestor obiective.

Din momentul startului 1997, desfăşurată sistematic la doi ani, Conferinţa a suscitat în timp largă audienţă din partea tuturor centrelor universitate şi instituţiilor de cercetare de profil şi industrie în principal din România şi Republica Moldova precum şi din Rusia, Ucraina, Polonia, Lituania, Bulgaria, Serbia, Iran, Maroc, Franţa, Olanda, Turcia, SUA, Pakistan, Vietnam, s.a.

Ziua Uşilor Deschise 2020

Chiar dacă, constrânși de pandemie, vom organiza Zilele Ușilor Deschise în format online, te asigurăm, dragă elev absolvent, că UTM îți va deschide ușile într-o captivantă și nebănuită lume a creației și inovației inginerești.

Tocmai de aceea îți sugerăm, dragă viitor student, să beneficiezi de posibilitatea de a savura din plin întregul potențial al Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică. Astfel, miercuri 24 iunie 2020, cu începere de la ora 11.00, vei fi însoțit de către echipa managerială a FEIE formată din decanul facultăţii, prodecanii studii, șefii departamentelor, precum și șefii programelor de studii, cărora le vei putea adresa orice întrebare care te interesează privind procesul de studii la UTM.

Înregistrarea se face online: https://utm.md/admiterea/usi-deschise/

Update: noutatea despre acest eveniment poate fi accesată aici.

Înmânarea diplomelor Ciclul II

Dragi absolvenţi ai programelor de Master, promoţia 2020!

Update: absolvenţii care nu au reuşit să-şi ridice diploma de master sunt aşteptaţi suplimentar marţi 02.06.2020 şi joi, 04.06.2020 între orele 1200-1500. Următoarea perioadă de înmânare a diplomelor va fi organizată în luna iulie.

Sunteţi asteptaţi marţi 26.05.2020 şi joi, 28.05.2020 în Decanat între orele 1200-1700 pentru înmânarea diplomelor cu prilejul absolvirii Ciclului II.
Atragem atenţei asupra faptului că măsurile de protecţie, precum şi distanţa socială, trebuie respectate.

La eliberarea diplomei trebuie să prezentaţi (în original):
1. Buletin de identitate,
2. Diploma de licenţă, cu care aţi fost admişi la masterat (o preluaţi din biroul 1-102).

Procesul pentru preluarea diplomei de licenţă este automatizat, însă este necesar ca iniţial să vă prezentaţi la bibliotecă (2-205), apoi la contabilitate, şi în final în secţia studii.
Vă aşteptăm cu drag!