Proiecte de cercetare


Proiecte de cercetare în derulare

20.80009.7007.10. Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi
Conducător de proiect: Dr. hab. Valeriu Dulgheru (Departamentul BPM, UTM).
Coordonator proiect FEIE: Dr. Ion Sobor (Departamentul IE, UTM).
Perioada: 2020-2023 (48 luni) Rezultate

20.80009.7007.18. Soluţii tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.
Conducător de proiect: Dr. Mihai Târșu (Institutul de Energetica, MECC).
Coordonator proiect UTM: Dr. Ion Stratan (Departamentul En, UTM).
Perioada: 2020-2023 (48 luni) Rezultate

20.80009.0807.33. Comunicarea inteligenţei Oraşului Modern prin implementarea sistemelor inovative a iluminatului public
Conducător de proiect: Dr. Nicolae Mogoreanu (Departamentul En, UTM).
Perioada: 2020-2023 (48 luni) Rezultate

20.80009.5007.29. Sisteme integrate autohtone de tracţiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri
Conducător de proiect: Dr. Ilie Nucă (Departamentul IE, UTM).
Perioada: 2020-2023 (48 luni) Rezultate

2SOFT/3.1/54. Improving the cross-border public transportation using electric buses supplied with renewable energy.
Instituţia parteneră: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”, Iasi, Romania
Conducător echipa UTM: dr. Ilie Nucă (Departamentul IE, UTM).
Siteul proiectului: www.elbus.ieeia.tuiasi.ro
Perioada: 2020-2021 (18 luni)

 

Proiecte de cercetare finisate

Proiectul: 15.817.03.01A. Către o autonomie energetică a Republicii Moldova.
Director: dr. Ion STRATAN
Perioada: 2015-2019 Rezultate Info

Proiectul: 16.80013.5007.01/Ro. Sisteme performante de acţionare a vehiculelor hibride şi electrice cu o maşină sincronă axială cu două rotoare, un stator şi un singur invertor
Instituţia parteneră: Universitatea Politehnica Timişoara
Director: dr. Ilie NUCĂ
Perioada: 2016-2018 Rezultate Info

Proiectul: Serele fotovoltaice – solutia pentru recolte ieftine
Aplicant: ALUM SISTEM SRL
Director: acad. Ion BOSTAN
Responsabil FEIE: dr. Aurel GUŢU
Perioada: 2019 Info

Proiectul: 19.00059.58.09A/MS. A XII-a ediție a Conferinței Internaționale de Sisteme Electromecanice și Energetice – 2019  
Director: dr. Ilie NUCĂ
Perioada: 2019 Info

 

(Visited 204 times, 1 visits today)