File de istorie


Istoria învăţământului superior în domeniile energetic şi electrotehnic în Republica Moldova îşi are începutul înaintea fondării Institutului Politehnic din Chişinău şi mai exact în anul 1959 (la 50 de ani de la aprinderea primei lămpi electrice în Chişinău), odată cu crearea secţiei „Inginerie Tehnică” în cadrul Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat a Moldovei. Atunci în cadrul acestei secţii a fost iniţiată pregătirea cadrelor inginereşti la trei specialităţi: „Echipament Electric” (50 studenţi), „Tehnica Electrică de Măsurat” (25 studenţi) şi „Construcţii industriale şi civile” (50 studenţi).

Pe parcurs specialitatea „Echipament Electric” se împarte în: „Alimentarea cu Energie Electrică” şi „Maşini şi Aparate electrice”. În anul 1963 Facultatea de Inginerie Tehnică a fost divizată în trei facultăţi: „Electrotehnică”, „Construcţii Industriale şi Civile” şi „Mecanică Tehnologică”.

La înfiinţarea Institutului Politehnic (în anul 1964) în cadrul Facultăţii de Electrotehnică a apărut o nouă specialitate „Electrificarea gospodăriei agricole”, transferată de la Institutul Agricol. În anul 1964 s-a deschis a cincea specialitate – „Aparate semiconductoare”.

În anul 1967 Facultatea de Electrotehnică a fost divizată în două facultăţi: „Energetică” şi „Electrofizică” (numită recent „Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”). Pe parcurs anilor la Facultatea de Energetică au fost deschise specialităţi noi „Sisteme şi reţele electrice” (anul 1972) şi „Termoenergetică Industrială” (anul 1984). În 1990 specialitatea „Electrificarea Gospodăriei Agricole” a fost transferată la Institutul Agricol.

Deschiderea facultăţii a coincis cu perioada electrificării intense a tuturor ramurilor economiei naţionale: construcţia de mari centrale termoelectrice (Chişinău, Bălţi, Cuciurgan), crearea de noi reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice, electrificarea localităţilor rurale, a transportului, a unităţilor industriale şi de construcţie, precum şi deschiderea unor întreprinderi de caracter electrotehnic. Chiar de la început facultatea a fost amplasată în actualul corp de studii nr. 2 al U.T.M. din centrul oraşului (clădirea fostului Seminar Teologic, construită în anii 1900-1901).

Mesajul decanului


Facultatea Energetică și Inginerie Electrică este una dintre cele mai active facultăți din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, cu peste 9000 de ingineri pregătiți până în prezent în domenii de importanţă naţională fără de care economia ţării nu se poate dezvolta.

dr.ing. Victor Gropa

Misiunea FEIE este de a pregăti studenții la cel mai înalt nivel și de a-i ajuta să-și dezvolte potențialul pentru a-și urma pasiunea și a inova domeniile energetic şi electrotehnic. Specialiştii pregătiţi la FEIE au fost şi rămân până în prezent foarte solicitaţi, mai ales că fiecare întreprindere, bloc de instituţie sau bloc locativ au un ansamblu de echipamente electrotehnice sau energetice complexe, cu care pot lucra doar specialiștii calificați.

Datorită cercetărilor și parteneriatelor puternice cu liderii industriei, modernizăm continuu procesul de studii și creștem nivelul de pregătire pentru a garanta un loc de muncă absolvenților de mâine. Astăzi, miile de absolvenți activează în domeniile energetic și electrotehnic și contribuie la progresul economic.

Prioritatea noastră este să dezvoltăm potenţialul studenților noștri, să investim în excelență și proiecte îndrăznețe. Departamentele facultății asigură studii de calitate și diverse oportunități pentru studenți. Aici ei devin pregătiți să înceapă o carieră de succes și să dezvolte soluții inovative și eficiente la problemele reale. În activitățile de predare și cercetare sunt implicate cadre didactice cu experiență, precum şi tineri asistenţi universitari, care împărtășesc cu studenții pasiunea în domeniu și cunoștințele practice.

Viziunea noastră este să oferim tuturor studenților noștri un mediu de studii care să le permită de a deveni cei mai buni în domeniul ales, astfel încât succesele obținute de facultate, atât pe plan naţional, cât şi la nivel internaţional, sunt cea mai bună motivație pentru cadrele didactice și pentru studenții noștri.

Cei mai buni studenti


Universitatea Tehnică a Moldovei desemneaza semestrial studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică, în baza rezultatelor din sesiunea de examinare, organizată la finele semestrului pentru studenţii Ciclului I (licenţă).

Printr-un ordin al rectorului UTM, se aprobă Lista Rectorului, care reprezintă top-ul studenților în număr estimativ de cca 1% din numărul total al studenților UTM, precum şi Listele Decanilor, care reprezintă top-ul studenților facultății în număr estimativ de cca 3% din contingentul de studenți al fiecărei facultăți.

Pentru a stimula interesul studenţilor faţă de studii şi a evidenţia efortul lor de manifestare prin realizări academice de excepţie, planșeele cu listele respective sunt plasate în spații vizibile în holurile corpurilor de studii ale tuturor facultăţilor UTM.

   

(Visited 170 times, 1 visits today)