Centre şi laboratoare de cercetare


Centrul universitar de cercetare şi consultanţă
în domeniul surselor regenerabile de energie “Energie Plus

Ion SOBOR

Profesor universitar, doctor

Adresa: str. 31 August 1989, 78, aula 2-121
Tel: +373 22 237-619
E-mail: ion.sobor@adm.utm.md
Site-ul centrului: www.energyplus.utm.md

Centrul universitar metodico-didactic, inovaţii şi transfer tehnologic
în metrologie, standardizare şi asigurarea calităţii “Metronom

Alexandru TARLAJANU

Conferențiar universitar, doctor

Adresa: str. 31 August 1989, 78, aula 2-220
Tel: +373 22 237-619
E-mail: alexandru.tarlajanu@ie.utm.md

Asociaţia “Consiliul Naţional al Energiei
reprezintă o asociație obștească, nonprofit și nepartizană

Valentin ARION

Profesor universitar, doctor habilitat

Adresa: str. 31 August 1989, 78, aula 2-218
Tel: +373 22 237-282
E-mail: valentin.arion@tme.utm.md
Web: https://cne.md

Laboratorul de tehnologii moderne în energetică

Ion STRATAN

Profesor universitar, doctor

Adresa: str. 31 August 1989, 78, aula 2-201
Tel: +373 22 237-510
E-mail: ion.stratan@ee.utm.md

(Visited 91 times, 1 visits today)