Cercetare ştiinţifică


Cercetările noastre oferă soluții la problemele actuale din domeniile energetic și electrotehnic, dezvoltă idei, schimbă percepții și ne ajută să facem inovații. Colaborăm cu partenerii noștri pentru a iniția proiecte prin care să avem impact în societate și să aducem beneficii sociale și economice.

Cercetările ştiinţifice s-au desfăşurat în laboratoarele catedrelor şi la întreprinderile de profil electrotehnic şi energetic din ţară. Rezultatele obtinute in cadrul proiectelor nationale si internationale au fost raportate şi publicate în culegerile a mai multor simpozioane, conferinţe şi comunicări ştiinţifice universitare, fiind expuse în reviste de specialitate.

Studii realizate cu impact naţional şi internaţional

Atlasul resurselor energetice eoliene al Republicii Moldova Securitatea Energetica a Republicii Moldova în contextul funcţionarii pieţei concurenţiale Primul centenar al dezvoltarii energeticii basarabene Plan de dezvoltare a reţelelor electrice de transport în perioada anilor 2018-2027  
 
Ion SOBOR, Andrei
CHICIUC, Vasile RACHIER
Constantin BOROSAN,
Valentin ARION
Ion STRATAN, Victor
GROPA, Ilie MACOVEI
Departamentul Electroenergetică şi Electrotehnică (FEIE)
 

Participarea facultăţii la diverse manifestări ştiinţifice

(Visited 750 times, 1 visits today)