SIELMEN-2019

Cea de-a 12-a ediție a Conferinței Internaţionale de Sisteme Electromecanice și Energetice SIELMEN – International Conference On Electromechanical And Energy Systems, și-a deschis lucrările la Tekwill, sub auspiciile Facultății Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei, Facultății Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și Facultății Inginerie Electrică a Universității din Craiova, în parteneriat cu Institute of Electrical and Electronic Engineering – IEEE Romania Section, Association for Promoting Engineering Education, Asociaţia Consumatorilor de Energie din Moldova și a unui șir de sponsori locali.

De la tribuna deschiderii oficiale a lucrărilor conferinței, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, decanul FEIE, dr. Victor GROPA, conf. univ., dr. Ilie NUCĂ, profesorul craiovean, dr. ing. Sergiu IVANOV, profesorul ieșean, dr. ing. Dorin Dumitru LUCACHE, dar și alți vorbitori au rostit alocuțiuni de salut în adresa participanților, au făcut schimb de distincții comemorative și suvenire, declarându-se mândri să evolueze pe această importantă platformă internațională de dezbateri pentru mediul academic, industrial și de cercetare în domeniul electromecanic și energetic.

Concepută ca un forum educațional, științific și spiritual pan-românesc, SIELMEN a fructificat în timp parteneriatul trigonal între facultățile de profil de la Chișinău, Iași și Craiova, căpătând și statutul IEEE marcat de asocierea cu Institute of Electrical and Electronic Engineering, care impune încadrarea lucrărilor prezentate în template-ul standard IEEE, ceea ce oferă amploare și recunoaștere internațională acestui forum de prim-calibru în domeniul electromecanic și energetic.

Ajungând, după un sfert de secol, la a 12-ea ediție, SIELMEN atrage tot mai mulți participanți din învățământ, cercetare, ONG-uri și mediul de afaceri din domeniul electromecanic și energetic. Iar cele peste 1600 de lucrări științifice editate de-a lungul anilor în câteva zeci de volume, inclusiv 130 de lucrări prezentate la ediția curentă de către 270 de autori din peste 10 țări, privind problemele ce țin de exploatarea eficientă a sistemelor electromecanice și energetice, securitatea energetică a statului și protecția mediului în contextul dezvoltării  durabile a omenirii, demonstrează importanța crescândă și vizibilitatea internațională a forumului. SIELMEN a câștigat, astfel, un loc binemeritat în topul conferințelor internaționale din domeniu, constituind  o oportunitate  inedita pentru studenți, masteranzi, doctori, cercetători și profesori de a aduce în atenția reprezentanților din domeniu rezultatele propriilor studii, investigații și concluzii pentru a avea un efect vizibil pentru dezvoltarea domeniului, dar și a învățământul tehnic ingineresc din sfera energetică.

Ediția curentă oferă, de asemenea, o platformă extinsă de dezbateri ale reprezentanților mediului academic, industrial și de cercetare în problemele actuale din domeniile politicii și tehnologiilor energetice, sistemelor electromecanice de conversie a energiilor, eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, mașinilor și acționărilor electrice performante, echipamentelor și convertoarelor electronice, robotică și mecatronică, automotive și tracțiune electrică, automatizări industriale, metrologie și sisteme de măsurare, management, antreprenoriat, ecologie și educație inginerească. Sesiunile orale în 14 secții s-au desfășurat în cea de-a doua zi a conferinței, pe 11 octombrie, în incinta Facultății Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei, cu începere de la ora 9.00.

Ediţia XII a conferinţei internaţionale #SIELMEN a fost una de “mătase” şi s-a desfăşurat într-un format mai mult decât prietenesc. Rezultatul conlucrării a fost apreciat de către toţi participanţii la acest frumos forum regional şi nu ar fi fost posibil de realizat fără cel mai important ingredient: ÎNCREDEREA.
Mulţumim tuturor, inclusiv şi bravilor studenţi #FEIE, care fără ezitare au acceptat provocarea de a participa în acest amplu proces de organizare.

Poze de la eveniment: www.utm.md, www.filemail.com

(Visited 188 times, 1 visits today)
Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .