Susţinerea tezei de doctorat a lect.univ. Dumitru Braga

În cadrul Facultății de Energetică (Universitatea POLITEHNICA București) la 27 ianuarie 2022 a avut loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul FUNCTIONAREA SISTEMULUI ENERGETIC IN PERSPECTIVA INTEGRARII MASIVE A SURSELOR REGENERABILE, elaborată de ing. drd.  DUMITRU BRAGA, lector universitar în cadrul Departamentului Energetică (UTM), sub coordonarea distinsului Prof. em., dr. ing. NICOLAE GOLOVANOV (UPB).

Scopul urmărit la realizarea acestei teze de doctorat a constat în identificarea, analiza și elaborarea unor soluții pentru realizarea tranziției energetice către 100% energie din surse regenerabile de energie și asigurarea fiabilității și rezilienței sistemului electroenergetic național al Republicii Moldova în prezența masivă a acestor surse.

Astfel, lucrarea vine cu contribuțiile proprii ale autorului pentru asigurarea tranziției energetice prin creșterea gradului de penetrare a Sistemului Electroenergetic Național al Republicii Moldova de surse regenerabile variabile de energie, diminuarea dependenței de importurile resurselor energetice fosile și reducerea emisiilor GES. Printre contribuțiile autorului pot fi menționate:

  • evaluarea potențialul tehnic eolian și cel solar fotoelectric al Republicii Moldova;
  • elaborarea modelelor pentru prognoză pe termen lung a iradianței solare, vitezei vântului și a energiei electrice generate de centralele electrice eoliene și cele fotoelectrice;
  • realizarea studiului privind impactul surselor regenerabile variabile de energie asupra funcționării sistemului electroenergetic și calității energiei electrice, precum și identificarea soluțiilor pentru depășirea acestor bariere.
  • identificarea amplasamentelor pentru centralele electrice eoliene și cele fotoelectrice, alese puterile centralelor și estimată energia electrică generată și calcularea costului nivelat al energiei electrice generate de aceste surse.
  • determinarea puterii și capacității sistemelor de stocare a energiei electrice (centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare și sisteme de stocare cu hidrogen) necesare pentru echilibrarea sistemului electroenergetic în prezența masivă a surselor regenerabile variabile de energie și evaluarea fezabilității utilizării acestor sisteme în condițiile Republicii Moldova.
  • evaluarea fezabilității utilizării sistemelor de stocare a energiei electrice (baterii cu acumulatoare și sistem de stocare cu hidrogen) pentru aplatizarea curbei de sarcină a centralelor electrice utilizând surse regenerabile variabile de energie.
  • prezentarea viziunii asupra tranziției economiei naționale către 100% energie din surse regenerabile și estimarea necesarului de energie electrică pentru această tranziție.
  • modelarea funcționării și compararea economică a două variante ale structurii sistemului electroenergetic național din perspectiva tranziții energetice, precum și evaluarea contribuției la decarbonarea economiei naționale.

Lucrarea poate fi consultată accesând link-ul https://upb.ro/functionarea-sistemului-energetic-in-perspectiva-integrarii-masive-a-surselor-regenerabile-de-energie-functionig-of-the-power-system-with-a-view-of-the-massive-integration-of-renewable-energy-source/

Sincere felicitări Profesorului Emerit Nicolae GOLOVANOV pentru ghidarea cu succes în elaborarea şi susţinerea tezei de doctor a colegului nostru Dumitru BRAGA căruia îi urăm mult succes în continuare şi rezultate măreţe!!!

(Visited 61 times, 1 visits today)
Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .