Studii Ciclul II – Masterat


Studiile universitare de masterat reprezintă o investiţie în viitorul tău şi o şansă de a-ţi dezvolta capacităţile şi de a fi cu un pas înainte în carieră. Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică oferă patru programe de studii cu frecvenţă*. Explorează domeniul care te pasionează, iar noi te vom ajuta să aplici cele învăţate şi să-ţi împlineşti scopul de a deveni un inginer profesionist.

Programe de masterat
Credite de studii
Plan de învăţământ Departament responsabil
Energie şi Mediu
90 / 120 ECTS
2018 / 2021 Energetică
ElectroEnergetică 90 ECTS
2018 Energetică
Inginerie Electrică 90 ECTS
2019 Inginerie Electrică
Inginerie şi Managementul Calităţii 90 ECTS
2019 Inginerie Electrică

*Activităţile didactice auditoriale au loc Vineri (de la ora 17:30), Sâmbătă (între orele 08:00 – 17:00) şi uneori Duminică (începand cu ora 09:45).
Pe perioada pandemiei activităţile didactice se vor realiza zilnic (de luni până vineri) în format on-line între orele 17:30 – 20:45.


Orarul activităţilor didactice a.u. 2021/2022 (în paranteze se indică data actualizării)

Semestrul de toamnă Modulul 1 (05.09.2021) Modulul 2 (05.11.2021)
Semestrul de primavară Modulul 3 (28.01.2022) Modulul 4 (02.04.2022)

Calendar universitar: semestrul de toamna, semestrul de primavara
Durata studiilor: 3/4 semestre a câte 15 săptămâni cu frecvenţă (semestrul III/IV este destinat pentru elaborarea tezei de master).


Toate programele de studii universitare de masterat prevăd o pregătire aprofundată, cu caracter ştiinţific şi de creativitate în domeniul ingineriei, inclusiv cu aspecte de economie şi management, precum și producerii inofensive asupra mediului a energiei, asigurată prin predarea unor discipline fundamentale şi de specialitate, precum şi realizarea unui stagiu de practică, dar şi elaborarea tezei de master. Aceste programe asigură dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, ca o condiţie obligatorie pentru studiile de doctorat.

(Visited 4.450 times, 1 visits today)