Studii Ciclul II – Masterat


Studiile universitare de masterat reprezintă o investiţie în viitorul tău şi o şansă de a-ţi dezvolta capacităţile şi de a fi cu un pas înainte în carieră. Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică oferă patru programe de studii cu frecvenţă*. Explorează domeniul care te pasionează, iar noi te vom ajuta să aplici cele învăţate şi să-ţi împlineşti scopul de a deveni un inginer profesionist.

Programe de masterat
Departament responsabil
Plan de învăţământ
Energie şi Mediu Energetică
2018
ElectroEnergetică Energetică 2018
Inginerie Electrică Inginerie Electrică
2018
Inginerie şi Managementul Calităţii Inginerie Electrică 2018

*Activităţile didactice auditoriale au loc Vineri (de la ora 17:30), Sâmbătă (între orele 08:00 – 17:00) şi uneori Duminică (începand cu ora 09:45).
 Pe perioada pandemiei toate activităţile didactice se vor realiza zilnic (de luni până vineri) în format on-line între orele 17:30 – 20:45.


Orarul activităţilor didactice a.u. 2020/2021 (în paranteze se indică data actualizării)

Semestrul de toamnă Modulul 1 (06.09.2020) Modulul 2 (29.10.2020)
Semestrul de primavară Modulul 3 (30.01.2021) Modulul 4 (02.04.2021)

Calendar universitar 2020/2021

Durata studiilor: 1,5 ani cu frecvenţă (semestrul III este destinat pentru elaborarea tezei de master).


Toate programele prevăd o pregătire aprofundată, cu caracter ştiinţific şi de creativitate în domeniul ingineriei, inclusiv cu aspecte de economie şi management, precum și producerii inofensive asupra mediului a energiei, asigurată prin predarea unor discipline fundamentale şi de specialitate, precum şi realizarea unui stagiu de practică, dar şi elaborarea tezei de master. Programele asigură dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, ca o condiţie obligatorie pentru studiile de doctorat.

(Visited 1.628 times, 1 visits today)