Studii Ciclul I – Licenţă


Avem cinci specialităţi (acreditate pe 5 ani !!!) şi fiecare oferă perspective deosebite şi garanţia unui loc de muncă pe măsura aşteptărilor. Eşti curios? Informează-te despre fiecare în parte, urmează-ţi pasiunea şi aplică la una dintre specialităţi*:

 Programe de studiu
Certificate de acreditare

*Accesind specialitatile puteti face cunostinta cu fisele unitatilor de curs conform planului de studii in vigoare, iar informatii succinte despre fiecare program de studii puteti gasi in continuare pe aceasta pagina.


Orarul activităţilor didactice a.u. 2020/2021 (în paranteze se indică data actualizării)

Calendar universitar sectia zi sectia f/r
Semestrul de toamnă Orarul lectiilor
(02.11.2020)
Orarul lectiilor
(15.09.2020)
Sesiunea de iarnă
Orarul examenelor
(15.12.2020)
Sesiunea de reper
(24.12.2020)
Semestrul de primavară Orarul lectiilor
(02.04.2021)
Sesiunea de vară (online)
Orarul examenelor
(15.05.2021)
Sesiunea de reexaminare
Orarul examenelor
(25.05.2021)

Sesiunea de reexaminare

Planuri de invatamint   editia 2011   editia 2016   editia 2021

Durata studiilor: 4 ani cu frecvenţă şi 5 ani cu frecvenţa redusă.


Inginerie şi Management în Energetică

Explorezi întregul domeniu energetic– de la resursele energetice primare şi tehnologiile de transformare a acestora în energie finală, până la managementul energiei şi a sistemelor energetice. Vei studia piaţa energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice, legislaţia în domeniu şi managementul întreprinderilor energetice.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în domeniul ingineriei energetice (proiectarea şi exploatarea instalaţiilor şi sistemelor energetice de putere) şi gestionării întreprinderilor energetice şi complexului energetic.
Poți activa în:

  • sectorul electroenergetic
  • sectorul termoenergetic (întreprinderile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice)
  • sectorul aprovizionare cu gaze
  • autorităţile statale de gestionare a sectorului energetic şi în instituţii de cercetare ştiinţifică
(Visited 9.300 times, 1 visits today)