Studii Ciclul I – Licenţă


Avem şase specialităţi care oferă perspective deosebite şi garanţia unui loc de muncă pe măsura aşteptărilor. Eşti curios? Informează-te despre fiecare în parte, urmează-ţi pasiunea şi aplică la una dintre specialităţi*:

Programe de studiu
Credite de studii
Durata studiilor
Departament responsabil
Inginerie şi Management în Energetică 240 ECTS
4 ani (zi) Energetică
TermoEnergetica 240 ECTS
4 ani (zi) Energetică
ElectroEnergetica 240 ECTS
4 ani (zi), 5 ani (f/r)
Energetică
Ingineria Sistemelor ElectroMecanice 240 ECTS
4 ani (zi), 5 ani (f/r)
Inginerie Electrică
Inginerie şi Managementul Calităţii 240 ECTS
4 ani (zi), 5 ani (f/r)
Inginerie Electrică
Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile 240 ECTS
4 ani (zi)
Inginerie Electrică

*Accesind specialitatile puteti face cunostinta cu Catalogul disciplinelor conform planului de studii in vigoare, iar informatii succinte despre fiecare program de studii puteti gasi in continuare pe aceasta pagina.


Certificate de acreditare


Orarul activităţilor didactice a.u. 2021/2022 (în paranteze se indică data actualizării)

Forma de studii studii cu frecvenţă (zi) studii cu frecvenţa redusă (f/r)
Semestrul de toamnă Orarul lectiilor
(09.11.2021)
Orarul lectiilor
(16.09.2021)
Sesiunea de iarnă
Orarul examenelor
(12.12.2021)
Sesiunea de reper
(06.01.2022)
Semestrul de primavară
Orarul lectiilor
(28.01.2022)
Sesiunea de vară
Orarul examenelor
(19.05.2022)
Orarul examenelor
(19.05.2022)

Calendar universitar: zi, f/r
Planuri de învăţământ:  2021 (2016, 2011)


0710.1 Inginerie şi management în energetică

Explorezi întregul domeniu energetic– de la resursele energetice primare şi tehnologiile de transformare a acestora în energie finală, până la managementul energiei şi a sistemelor energetice. Vei studia piaţa energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice, legislaţia în domeniu şi managementul întreprinderilor energetice.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în domeniul ingineriei energetice (proiectarea şi exploatarea instalaţiilor şi sistemelor energetice de putere) şi gestionării întreprinderilor energetice şi complexului energetic.
Poți activa în:

  • sectorul electroenergetic
  • sectorul termoenergetic (întreprinderile de producere, transport şi distribuţie a energiei termice)
  • sectorul aprovizionare cu gaze
  • autorităţile statale de gestionare a sectorului energetic şi în instituţii de cercetare ştiinţifică
(Visited 21.913 times, 2 visits today)