Stabilirea cerințelor minime pentru auditor energetic

În ședința din 13 ianuarie 2021, organizată de Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) în parteneriat cu Centrul de Formare Continuă Eficiența Energetică a Clădirilor Publice (CFC-EECP) pe lângă Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM) și Agenția de Cooperare a Germaniei (GIZ), a fost examinat și aprobat „Raportul privind stabilirea cerințelor minime față de persoanele ce doresc să practice activitatea de auditor energetic”.

Acest document normativ, elaborat de CFC-EECP și susținut financiar de GIZ în cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, are drept scop ghidarea AEE la stabilirea listei de specialități, care vor corespunde din oficiu cerințelor de calificare și înregistrare a auditorilor energetici, a listei de specializări aferente pentru care se solicită calificarea și înregistrarea în Registrul electronic al auditorilor energetici, precum și stabilirea orientărilor și a cerințelor minime față de studiile solicitanților ce doresc să fie calificați ca auditori energetici.

Programele de studii superioare de profil energetic și/sau tehnic care corespund din oficiu cerințelor și condițiilor stabilite pentru calificarea și înregistrarea auditorilor energetici au fost selectate în baza planului de învățământ, iar prezența disciplinelor/modulelor de studii de mai jos sunt cumulate din următoarele arii de cunoștință: Surse regenerabile de energie, Eficiență energetică, Audit energetic şi Economie/management.

Acestor cerințe au corespuns două programe de studii superioare de master (ciclul II) și anume:

  • 071 Energie și mediu din oferta educațională a Facultății Energetică și Inginerie Electrică (UTM), deoarece în planurile de învățământ, ediția 2014 (aprobat de Senatul UTM la ședința din 09.01.2014) și ediția 2018 (aprobat de Senatul UTM la ședința din 27.03.2018), se regăsesc discipline/module de studii din ariile de cunoștințe nominalizate;
  • 073 Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri din oferta educațională a Facultății Urbanism și Arhitectură (UTM), planurile de învățământ, ediția 2013 (aprobat de Senatul UTM la ședința din 24.09.2013) și ediția 2018 (aprobat de Senatul UTM la ședința din 27.03.2018).

Raportul dat a fost elaborat în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic”, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 676 din 10.09.2020, pct. 9, 10 și 11. 

(Visited 81 times, 1 visits today)
Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .