Politici energetice și piața energiei

Cursul universitar „Politici energetice și piața energiei” (titular lect.drd. Constantin Borosan) a fost predat pe durata semestrului de toamnă studenților #FEIE din anul absolvent, la care au participat profesionişti ce activează în organizații de profil și în proiecte de asistență tehnică #UE.
 
📌 Astfel, la tema „Politici în domeniul eficienței energetice” studenții au avut posibilitatea să cunoască din prima sursă despre modul de elaborare și promovare a politicilor publice în domeniul eficienței energetice, categoriile de documente de politici, legătura dintre cadrul legislativ primar în domeniul energiei și documentele de politici, angajamentele țării în domeniului eficienței energetice etc.
 
Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

 📌 Discuțiile la tema „Politici de promovare a surselor de energie regenerabilă” s-au axat pe asemenea subiecte precum obiectivele Strategiei energetice până în anul 2030, angajamentele în cadrul Comunității Energetice, instrumentele de sprijin a energiei regenerabile, noile planuri ambițioase de sprijin a capacităților de generare a energiei electrice din surse regenerabile și importanța interconexiunilor electroenergetice pentru stabilitatea sistemului energetic național.

🌍 În lumina politicilor de neutralitate climatică anunțate în Uniunea Europeană, la care se aliniază și Republica Moldova în baza Acordului de Asociere cu UE, precum și noua ambiție de valorificare până în anul 2025 a unor capacități de generare de 460 MW din surse regenerabile, va crește simțitor și cererea pentru ingineri care cunosc să calculeze, să dimensioneze, să proiecteze, să construiască și să exploateze aceste centrale electrice. Aceasta înseamnă investiții și noi locuri de muncă aici acasă în Moldova.

Ministerul Economiei și Infrastructurii este organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii care elaborează, promovează și monitorizează implementarea politicii statului în domeniul energeticii. Domeniul energiei din surse regenerabile posedă un potențial foarte mare de noi locuri de muncă (IRENA estimează că în domeniul energiei regenerabile activează circa 11,5 milioane de specialiști în toată lumea, iar cifra este în continuă creștere).

📌 Discuțiile în cadrul prelegerii „Politici de mediu și decarbonizarea economiei naționale” au cuprins asemenea subiecte precum convențiile internaționale în domeniul schimbărilor climatice și a protecției mediului, modul de integrare și implementare a politicilor climatice la nivel național, asistența tehnică acordată de Uniunea Europeană țării noastre pe dimensiunea politici climatice, angajamentele țării în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră etc. Inginerul de astăzi trebuie să cunoască cum să aplice cele mai bune tehnici disponibile, astfel încât soluțiile propuse să reducă impactul asupra mediului.

Proiectul EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNDP Moldova, are drept scop să contribuie la ajustarea legislației naționale la standardele UE în domeniul climei, inclusiv la Tratatul Comunității Energetice, la integrarea climei în politicile sectoriale și la implementarea cadrului juridic și de politici din domeniul schimbărilor climatice.

👏 Suntem recunoscători tuturor invitaţilor care au participat la aceste ore, contribuind activ în pregatirea noii generaţii de ingineri şi, evident, un mare mulţumesc pentru Constantin, care a pus mult suflet în elaborarea acestui curs, modernizându-l continuu. Efortul depus pentru organizarea acestui curs s-a meritat, fapt confirmat în sondajele studenţilor, şi este o dovadă clară că viitorul instruirii inginerilor energeticieni poate fi realizat anume în acest format.

(Visited 28 times, 1 visits today)
Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .