Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 2021

Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat în perioada 23-25 martie 2021 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, la care au participat peste 600 de persoane din 9 țări: Azerbaidjan, China, India, Kazahstan, R. Moldova, România, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, 160 de participanti din numărul total reprezintând diverse instituții de învățământ superior din străinătate.

La deschiderea conferinţei a fost demonstrat un clip dedicat cercetării, dezvoltării şi inovării realizate în laboratoarele UTM:
https://www.youtube.com/watch?v=1FpAVL0coTs

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică a fost responsabilă de Subsecția Energetică şi Subsecţia Inginerie Electrică, în cadrul cărora au fost prezentate următoarele lucrări cu tematici actuale care au captat interesul participanţilor fiind discutat intens fiecare subiect demonstrat:

Nr. Autorul, denumirea lucrării, coordonatorul / Author, article title, coordinator
  Subsecția Energetică (moderator: dr.conf. V.Gropa; membrii comisiei: dr.conf. V.Hlusov, dr.hab.prof. V.Arion, dr.prof. I.Stratan)
1.
D1
BOROSAN Constantin,doctorand, şcoala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
SISTEMELE DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN PLANURILE NAȚIONALE INTEGRATE PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA.
Coordonator: ARION Valentin, dr.hab., prof. univ., UTM
2. APOSTOL Irina, masterand, gr. EM-20M, UTM, Chișinău, Moldova
DETERMINAREA NECESARULUI DE CĂLDURĂ A CONSUMATORILOR RACORDAȚI LA SACET PENTRU UN CARTIER REZIDENȚIAL.
Coordonator: ARION Valentin, dr. hab., prof. univ., UTM
3. EFREMOV Cristina, doctorand, școala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
DEZVOLTAREA STRUCTURILOR CENTRALIZATE PENTRU O TRANZIȚIE ENERGETICĂ SUSTENABILĂ.
Coordonator: ARION Valentin, dr. hab., prof. univ., UTM
4. COBUSCEAN Alexandrumasterand, gr. EM-20M, UTM, Chișinău, Moldova
CET-1 Sursa nr. 2 REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE.
Coordonator: LEU Vasile, dr., conf., ANRE
5. POSTORONCĂ Sveatoslav, doctorand, şcoala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
CONTRIBUȚIA PARAMETRILOR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU SISTEMELE DE GENERARE DISTRIBUITĂ.
Coordonator: BERZAN Vladimir,dr.hab.,prof.,Institutul de Energetică
6. TVERDOV Chirill,masterand, gr. EE -20M, UTM, Chișinău, Moldova
TEHNOLOGII PENTRU O CASĂ INTELIGENTĂ.
Coordonator: GROPA Victor, dr., conf. univ., UTM
7.
D2
PAUN Iaroslav, student, gr. EE-201, UTM, Chișinău, Moldova
ENERGIA SOLARĂ –SOLUȚIA ECOLOGICĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA.
Coordonator: GROPA Victor, dr., conf. univ., UTM
8. BOSÎI Denis, masterand, gr. EM-20M, UTM, Chișinău, Moldova
PROMOVAREA COGENERĂRII ÎN SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ.
Coordonator: ARION Valentin, dr. hab., prof. univ., UTM
9.
D3
GONȚA Andrei,masterand, gr. EM-20M, UTM, Chișinău,Moldova
CONSIDERAȚII PRIVIND RECICLAREA DEȘEURILOR, REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE.
Coordonator: LEU Vasile, dr., conf., ANRE
10. GORAȘ Serghei,masterand, gr. EE-19M, UTM, Chișinău, Moldova, ROTARI Iulian, doctorand, Universitatea Politehnică din București,Romania
ANALIZA SENZITIVITĂȚII PIERDERILOR DE PUTERE ÎN RAPORT CU PUTERILE MODALE.
Coordonator: STRATAN Ion, dr., prof. univ., UTM
  Subsecţia Inginerie Electrică (moderator: dr.conf. I.Nuca; membrii comisiei: dr.lect. C.Guţu-Chetruşcă, dr.prof. I.Sobor, lect. V.Cazac)
1. MOLDOVAN Artiom, doctorand, şcoala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL AL SISTEMULUI DE TRACTIUNE ASINCRONA.
Coordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM
2. BALACCI Ruslan, masterand, gr. IMC-20M, UTM, Chișinău, Moldova
PROCEDEU DE CONFECȚIONARE A UNUI ELECTROD DE PLATINĂPENTRU OBȚINEREA GAZULUI HHO ÎN ELECTROLIZA APEI.
Coordonator: FRIPTULEAC Iurie, lect. univ., UTM
3. BRANDUȘ Svetlana, masterand, gr. IMC-20M, UTM, Chișinău, Moldova
CONTROLUL STATISTIC CU REFERIRE LA PROCESUL DE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ.
Coordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM
4. MELNIC Mariana, masterand, gr. IMC-20M, UTM, Chișinău, Moldova
CONTROLUL METROLOGIC LEGAL AL PRODUSELOR PREAMBALATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
Coordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM
5.
D3
BERZEDEANU Alexandrina, studentă, gr.EIE-201, UTM, Chișinău, Moldova, BERZEDEANU Dorin, masterand, gr. IMC-20M, UTM.
SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII -VIITORUL ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA.
Coordonator: GROPA Victor, dr., conf. univ., UTMCoordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM
6.
D2
MANGOS Octavian, doctorand, școala doctorală ȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova
EVALUAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ÎN GOSPODĂRII PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI CALDE MENAJERE.
Coordonator: SOBOR Ion, dr., prof. univ., UTM
7. NISTOR Florin-Cristian, master student, gr. IE-20M, TUM, Chișinău, Moldova
DEVELOPMENT OF HYDROGEN STORAGE FACILITIES FOR INCREASED RENEWABLE ENERGY EFFICIENCY.
Coordinator: GUȚU-CHETRUȘCA Corina, dr., univ. lect., UTM
8.
D1
BĂICEANU Florin Constantin, doctorand Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Romania
CIOATĂ Andreea-Mădălina, studentă, gr. 6309, Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Romania
REVENCO Teodora,studentă, gr. 6309, Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Romania
AMELIORAREA REGIMULUI TRANZITORIU DE PUNERE SUB TENSIUNE A UNUI TRANSFORMATOR ÎN GOL, UTILIZÂND COMUTAREA CONTROLATĂ.
Coordonator: BĂICEANU Florin Constantin, asist. univ.,drd., Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
9. BĂDARĂU Mircea,masterand, gr. IE-19M, UTM, Chișinău, Moldova
ELABORAREA SISTEMULUI DE CONTROL AL BRAȚULUI ROBOTIC.
Coordonator: CAZAC Vadim, lect. univ., UTM
10. GRUȘAC Lucian, BRANDUȘ Svetlana, masteranzi, gr. IE-20M, IMC-20M, UTM, Chișinău, Moldova
AUTOMATIZAREA UNUI DESHIDRATOR CU ALIMENTARE HIBRIDĂ.
Coordonator: NUCA Ilie, dr., conf. univ., UTM

Calde felicitări pentru autorii lucrărilor premiate cu diplome de gradul 1-3, mulţumim tuturor participanţilor la acest eveniment şi vă aşteptăm la următoarea ediţie. Mai multe detalii găsiţi accesând linkul https://utm.md/cts-smd-2021/.

(Visited 140 times, 1 visits today)
Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .