Lecţii publice organizate în parteneriat cu ANRE

Studenţii anului I ai Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică în cadrul disciplinei Îniţierea în specialitate au beneficiat de două lecţii publice în regim on-line, organizate cu scopul de a familiariza studenţii, care de curând au păşit pragul universităţii, cu principalele aspecte ale specialităţii alese, cu domeniul energiei şi principalele întreprinderi de prestare a serviciilor energetice din ţară.

În data de 12 octombrie 2020 a avut loc prima prezentare publică cu tema Sistemul termoenergetic al Republicii Moldova, susţinută de dl Vasile Leu, Şeful Secţiei investiţii energie termică şi cogenerare din cadrul Departamentului Gaze naturale şi energie termică al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Dl Vasile Leu a prezentat studenţilor, cu un lux de detalii, ce reprezintă un sistem de alimentare cu energie termică, care este structura acestuia, care sunt sursele de producere a energiei termice, capacităţile acestora, precum şi principlalele sisteme centralizate de energie termică din ţară. Concomitent, dumnealui a venit cu date istorice, starea actuală şi perspectivele de dezvoltare a sistemelor centralizate de energie termică.

În data de 28 octombrie 2020  dl Adrian Gorodenco, Şeful Departamentului Supraveghere Energetică al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, a fost invitat la lecţia publică cu genericul Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova.

Lecţia a avut drept scop familiarizarea studenţilor cu sistemul de alimentare cu energie electrică a ţării: structura acestuia, regimurile de funcţionare, precum şi principalele întreprinderi care participă la piaţa energiei electrice.

Informaţia prezentată a trezit interes auditoriului şi, în cele din urmă, studenţii au salutat iniţiativa invitării specialiştilor-practicieni la mai multe discipline din planul de învăţământ.

Activitatea a fost organizată cu contribuţia dnei Viorica Hlusov, conf. univ., dr., şef Departament Energetică. La final, dna Viorica Hlusov a mulţumit invitaţilor pentru participare, pentru informaţia interesantă şi utilă oferită studenţilor din prima sursă.

(Visited 209 times, 1 visits today)
Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .