Decanat


Decanatul reprezintă o unitate structurală a facultății, care planifică, organizează şi asigură procesul de studii la facultate. Conducerea generală este asigurată de Consiliul facultății, care reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultății. Conducerea executivă a facultății este desfășurată de Biroul Consiliului facultății.

Sarcinile principale ale decanatului sunt:

  • planificarea, organizarea şi asigurarea procesului de studii la facultate;
  • asigurarea documentară a mișcării contingentului de studenți în facultate;
  • informarea şi consilierea studenților privind activitatea de studii;
  • asigurarea informațională a SIMU„Decanat”;
  • crearea, completarea, evidența şi transmiterea în arhivă a dosarelor studenților;
  • asigurarea documentară a procesului de studii: emiterea de adeverințe, fișe de evaluare, avizarea documentelor de evidență a studenților;
  • pregătirea către semnare la rector a ordinelor şi dispozițiilor cu referire la facultate;
  • elaborarea rapoartelor privind evidența contingentului de studenți la facultate;
  • asigurarea înregistrărilor documentare conform sarcinilor decanatului.

Echipa Decanatului

Prenume,
Nume
Funcţia, e-mail
(program audienţe)
Telefon
(aula 2-212)

Victor GROPA

Decanul facultăţii

decanat@feie.utm.md
victor.gropa@ee.utm.md
(Luni şi Miercuri, 13:00 – 14:00)

022-237-616

079-284-496

Marcel BURDUNIUC

Prodecan studii
Ciclul I, studii cu frecvenţă

decanat@feie.utm.md
marcel.burduniuc@ie.utm.md
(Luni şi Joi, 13:00 – 14:00)

022-237-617

069-054-536

Elena VASILOS

Prodecan studii
Ciclul I, studii cu frecvenţă redusă;
responsabil Ciclul II

decanat@feie.utm.md
elena.vasilos@ee.utm.md
(Marţi şi Miercuri, 13:00 – 14:00)

022-237-617

069-061-843

Tatiana PUICA

Specialist documentaţie
studii cu frecvență

decanat@feie.utm.md
tatiana.puica@feie.utm.md
(Luni – Vineri, 09:00 – 12:00)

022-237-617

078-839-052

Svetlana BRÂNDUŞ

Specialist documentaţie
studii cu frecvenţă redusă

decanat@feie.utm.md
svetlana.brandus@ie.utm.md
(Luni – Vineri, 13:00 – 16:00)

022-237-506

078-839-061

Responsabilii Facultăţii

Prenume,
Nume
Funcţia,
e-mail
Telefon
(aula)

Alexandru TARLAJANU

Preşedinte
Comisia de Management a Calităţii

alexandru.tarlajanu@ie.utm.md

022-237-619

(2-220)

Corina GUŢU-CHETRUŞCA

Responsabil
Cercetare şi Internaţionalizare

corina.gutu@tme.utm.md

022-237-618

(2-208A)

Valentin ARION

Responsabil
Şcoala Doctorală

valentin.arion@tme.utm.md

022-237-282

(2-218)

Marcel BURDUNIUC

Responsabil
Parteneriate şi Practica

marcel.burduniuc@ie.utm.md

022-237-617

(2-212)

Elena VASILOS

Responsabil
Imagine şi Formare Contingent

elena.vasilos@ee.utm.md

022-237-617

(2-212)

Tudor DURBAILO

Responsabil
Deservirea Echipamentelor Informatice

tudor.durbailo@adm.utm.md

078-355-755

(2-316A)

Ina DOBREA

Preşedinte
Birou Sindical Colaboratori

ina.dobrea@ee.utm.md

022-237-510

(2-114A)

Zinaida PETROV

Preşedinte
Birou Sindical Studenţesc

zinaida.petrov@eeet.utm.md

078-809-727

(2-216A)

Tatiana GROPA

Administrator
Blocul de studii nr.2

tatiana.bogaiciuc@adm.utm.md

079-039-359

(2-118)

Administraţia Facultăţii în primii 50 de ani

(Visited 3.358 times, 9 visits today)