Decanat


Echipa Decanatului

Prenume,
Nume
Funcţia, e-mail
(program audienţe)
Telefon
(aula 2-212)


Victor
GROPA

Decanul facultăţii

decanat@feie.utm.md
victor.gropa@ee.utm.md
(Luni şi Miercuri, 13:00 – 14:00)

022-237-616

079-284-496


Marcel
BURDUNIUC
Prodecan studii
Ciclul I, studii cu frecvenţă

decanat@feie.utm.md
marcel.burduniuc@ie.utm.md
(Luni şi Joi, 13:00 – 14:00)

022-237-617

069-054-536


Elena
VASILOS
Prodecan studii
Ciclul I, studii cu frecvenţă redusă;
responsabil Ciclul II

decanat@feie.utm.md
elena.vasilos@ee.utm.md
(Marţi şi Miercuri, 13:00 – 14:00)

022-237-617

069-061-843


Tatiana
PUICĂ
Specialist documentaţie
studii cu frecvență

decanat@feie.utm.md
tatiana.puica@feie.utm.md
(Luni – Vineri, 09:00 – 12:00)

022-237-617

078-839-052


Svetlana
BRÂNDUŞ
Specialist documentaţie
studii cu frecvenţă redusă

decanat@feie.utm.md
svetlana.brandus@ie.utm.md
(Luni – Vineri, 13:00 – 16:00)

022-237-506

078-839-061

Responsabilii Facultăţii

Prenume,
Nume
Funcţia,
e-mail
Telefon
(aula)

Alexandru
TARLAJANU
Preşedinte
Comisia de Management a Calităţii

alexandru.tarlajanu@ie.utm.md

022-237-619

(2-220)


Corina
GUŢU-CHETRUŞCA
Responsabil
Cercetare şi Internaţionalizare

corina.gutu@tme.utm.md

022-237-618

(2-208A)


Valentin
ARION
Responsabil
Şcoala Doctorală

valentin.arion@tme.utm.md

022-237-282

(2-218)


Ala
TVERDOHLEB
Responsabil
Studenţi Înmatriculaţi în Anul 1U

ala.tverdohleb@tme.utm.md

022-237-618

(2-204A)


Marcel
BURDUNIUC
Responsabil
Parteneriate şi Practica

marcel.burduniuc@ie.utm.md

022-237-617

(2-212)


Elena
VASILOS
Responsabil
Imagine şi Formare Contingent

elena.vasilos@ee.utm.md

022-237-617

(2-212)


Tudor
DURBAILO
Responsabil
Deservirea Echipamentelor Informatice

tudor.durbailo@adm.utm.md

078-355-755

(2-322)


Ina
DOBREA
Preşedinte
Birou Sindical Colaboratori

ina.dobrea@ee.utm.md

022-237-510

(2-114A)


Zinaida
PETROV
Preşedinte
Birou Sindical Studenţesc

zinaida.petrov@eeet.utm.md

078-809-727

(2-216A)


Tatiana
GROPA
Administrator
Blocul de studii nr.2

tatiana.bogaiciuc@adm.utm.md

079-039-359

(2-118)

Administraţia Facultăţii în primii 50 de ani

(Visited 1.650 times, 1 visits today)