Studii Ciclul III – Doctorat şi Postdoctorat


Studiile superioare de doctorat, ciclul III, se organizează numai în cadrul programelor din Şcoala Doctorală UTM, care reprezintă totalitatea activităţilor în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al specificului programului de doctorat. Programele de studii doctorale, cu un total de 180 credite transferabile de studiu, sunt dezvoltate ca parte componentă a învăţământului superior în continuarea ciclului II al studiilor superioare.


Programe de doctorat (conducători de doctorat):

 • 221. Energetică (dr.hab. V.Arion, dr.hab. M.Chiorsac, dr. I.Stratan, dr. I.Sobor)
  • 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice
  • 221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor)
 • 222. Inginerie electrică (dr.hab. T.Ambros, dr. P.Todos, dr. I.Nucă)
  • 222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehnice
  • 222.02. Tehnologii electrotehnice
 • 273. Metrologie, sisteme de măsurare şi diagnostic (dr. A.Chiciuc)
  • 273.01. Metrologie, standardizare şi conformitate
  • 273.02. Metode şi sisteme de control în metrologie

Planuri de învăţământ     ediţia 2018

Durata studiilor: 3 ani cu frecvenţă sau 4 ani cu frecvenţă redusă.

Studiile superioare de doctorat, ciclul III la UTM se realizează prin doctorat ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţională, în baza unor metode ştiinţifice. Acest parcurs poate fi materializat prin articole publicate, rapoarte de cercetare susţinute şi aprobate în cadrul Şcolii Doctorale, participarea cu lucrări la conferinţe ştiinţifice, obţinerea de titluri de proprietate intelectuală şi altele asemenea, precum şi prin susţinerea publică cu succes a tezei de doctorat.

(Visited 275 times, 1 visits today)