O nouă vizită la Bucureşti

Un nou pas în stabilirea unui parteneriat durabil dintre Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB) şi Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a fost realizat prin intermediul mobilităţilor ERASMUS+.
Astfel, în perioada 27-31 mai 2019, dr.conf. Victor GROPA, decanul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică, UTM, a beneficiat de o bursă de mobilitate de predare la Facultatea de Energetică, UPB.

Programul vizitei a fost unul destul de amplu, fiind integrate atât activităţile de teaching cât şi cele de schimb de experienţă. Fiecare zi a inclus şi discuţii cu directorii Departamentelor Facultăţii de Energetică, UPB, în sensul stabilirii unor colaborări pe domeniul cercetărilor aplicative şi fundamentale.

De la bun început, chiar din prima zi a vizitei, şirul discuţiilor a fost deschis de către prof.univ.dr.ing. Horia NECULA, decanul Facultăţii de Energetică, UPB, graţie căruia a fost posibil acest schimb de experienţă, iar ulterior, tot în aceeaşi zi, au urmat discuţii cu conf.dr.ing. Dragoş NICULAE, decanul Facultăţii de Inginerie Electrică, UPB.

Subiectele tematice au fost abordate la Departamentele UPB (prof.dr.ing. Diana ROBESCU, director Departament Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului; prof.dr.ing. Cristian DINCA, director Departament Producere şi Utilizare a Energiei; prof.dr.ing. Constantin BULAC, director Departament Sisteme Electroenergetice), unde s-au discutat aspecte privind sursele de energii regenerabile, politici energetice, impactul asupra mediului, etc, în conformitate cu programul prestabilit în formularul mobilităţii academice de predare.

Posibilităţi privind cooperarea pe domeniul cercetării au fost discutate cu prof.dr.ing. Virgil DUMBRAVĂ, prodecan responsabil cu admiterea şi cercetarea ştiinţifică, iar la finele perioadei de mobilitate, decanul FEIE a prezentat oferta de studii, precum şi cele mai relevante rezultate obţinute în proiectele de cercetare realizate la Chişinău.

Multumiri aparte sunt adresate prof.dr.ing. Radu PORUMB şi prof.dr.ing. Lucian TOMA, care au demonstrat multă deschidere, caracteristice unei relaţii de prietenie, identificând timpul necesar pentru prezentarea Universităţii Politehnica Bucureşti, una din cele mai prestigioase universităţi cu profil tehnic din România.

  

(Visited 266 times, 1 visits today)
Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .