Formare Continuă


Programe de perfecţionare:

  • de scurtă durată (< 32 ore);
  • de durată medie (32 … 75 ore);
  • de durată prelungită (> 75 ore).

Durata studiilor: de la 1 zi pina la 1 an, cu frecvenţă.
Mai multe detalii pe pagina Centrului Universitar de Formare Continuă.

(Visited 53 times, 1 visits today)