Formare Continuă


Programe de perfecţionare:

 • de scurtă durată (< 32 ore);
 • de durată medie (32 … 75 ore):
  • instruirea cadrelor didactice la specialitatea Electrotehnică și Metrologie
   (75 ore, curs adresat pentru învățământul profesional-tehnic secundar și post-secundar);
  • instruirea auditorilor energetici în domeniul clădirilor
   (32 ore, parteneriat cu CFC-EECP şi AEE);
 • de durată prelungită (> 75 ore).

Durata studiilor: de la 1 zi pina la 1 an, cu frecvenţă.
Mai multe detalii pe pagina Centrului Universitar de Formare Continuă.

(Visited 212 times, 1 visits today)