Programul de studii #EE (ciclul I, 240 ECTS, 4/5 ani cu frecvenţă/frecvenţă redusă):

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

 

Anul I (planul de invatamint 2019)
Semestrul I (toamna, 15 săptămâni) Semestrul II (primăvara, 15 săptămâni)
 1. Matematica superioară
 2. Fizica I
 3. Etica şi comunicarea profesională
 4. Energetica generală
 5. Desen tehnic şi infografica
 6. Tehnologii informaţionale
 7. Limba engleză pentru debutanţi
 8. Educaţia fizică I
 9. Limba română pentru alolingvi
 1. Matematici speciale
 2. Fizica II
 3. Bazele statului şi dreptului
 4. Chimia
 5. Teoria circuitelor electrice şi magnetice
 6. Metode numerice şi informatica aplicată
 7. Limba engleză generală
 8. Educaţia fizică II
 9. Limba română pentru alolingvi II
Anul II (planul de invatamint 2018)
Semestrul III (toamna, 15 săptămâni) Semestrul IV (primăvara, 12 săptămâni)
 1. Bazele ingineriei mecanice
 2. Materiale electrotehnice
 3. Procese tranzitorii şi teoria câmpului electromagnetic
 4. Limba engleză pentru debutanţi
 5. Economia generală şi marketing
 1. Maşini electrice
 2. Metrologie şi standardizare
 3. Electronica industrială
 4. Economia ramurii
 5. Engleza în specialitate I, II
 6. Filosofie
Anul III (planul de invatamint 2016)
Semestrul V (toamna, 15 săptămâni) Semestrul VI (primăvara, 12 săptămâni)
 1. Acţionări electrice
 2. Procese tranzitorii electromagnetice
 3. Microprocesoare în electroenergetică
 4. Partea electrică a centralelor
 5. Economia şi statistica energeticii
 6. Aparate electrice de joasă tensiune
 7. Bazele statului şi dreptului
 1. Transportul şi distribuţia energiei electrice
 2. Electrotehnologii
 3. Tehnica tensiunilor înalte
 4. Procese tranzitorii electromecanice
 5. Montarea şi explotarea utilajului electric
 6. Etica profesională şi bazele comunicării
Anul IV (planul de invatamint 2016)
Semestrul VII (toamna, 15 săptămâni) Semestrul VIII (primăvara, 15 săptămâni)
 1. Securitatea şi sănătatea în muncă
 2. Politici energetice
 3. Alimentarea cu energia electrică a întreprinderilor
 4. Optimizări în electroenergetică. Automatizări în electroenergetică
 5. Protecţia prin relee în sisteme electroenergetice
 
(Visited 2.099 times, 11 visits today)