Studiază cu noi


Ingineria Energetica și Electrică este pasiunea noastră. Oferim programe de studii pentru cele 3 cicluri ale procesului educaţional, precum și multe oportunități interesante de a crește profesional şi personal (participări la conferinţe, workshop-uri, training-uri, cursuri de perfecţionare, etc).


Cei mai buni studenţi

Universitatea Tehnică a Moldovei desemneaza semestrial studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică, în baza rezultatelor din sesiunea de examinare, organizată la finele semestrului pentru studenţii Ciclului I (licenţă).

Printr-un ordin al rectorului UTM, se aprobă Lista Rectorului, care reprezintă top-ul studenților în număr estimativ de cca 1% din numărul total al studenților UTM, precum şi Listele Decanilor, care reprezintă top-ul studenților facultății în număr estimativ de cca 3% din contingentul de studenți al fiecărei facultăți.

Pentru a stimula interesul studenţilor faţă de studii şi a evidenţia efortul lor de manifestare prin realizări academice de excepţie, planșeele cu listele respective sunt plasate în spații vizibile în holurile corpurilor de studii ale tuturor facultăţilor UTM.


Bibliotecă şi sală de lectură

FEIE are propria bibliotecă, bogată în lucrări din domeniile energetic şi electrotehnic şi o sală unde poţi studia „nelimitat”. Poţi accesa şi catalogul online de cărţi pe care îl găseşti pe site-ul bibliotecii www.library.utm.md. Anual, biblioteca organizează diverse activități științifice și cultural-educative. Pentru a beneficia de serviciile bibliotecii, doar prezinţi carnetul de student.


Mobilități Erasmus+

Programul Erasmus+ îți oferă șansa de a studia peste hotare de la 3 la 12 luni. Fiind student la FEIE poţi merge în Germania, Spania, Polonia, Franţa sau într-o altă ţară cu care universitatea a stabilit un parteneriat de mobilitate. Este o şansă inedită de a-ţi îmbogăţi cunoştinţele, de a explora locuri noi și de a-ți face prieteni.

Noi promovăm un mediu de studii prietenos și încurajăm ideile noi, proiectele îndrăzneţe și implicarea studenților și cadrelor didactice. Toate cursurile noastre sunt dezvoltate în baza cerințelor industriei și excelenței noastre în cercetare. Datorită acestei abordări, tezele de an, de licență, masterat şi doctorat sunt bazate pe subiecte practice, solicitate de agenții economici, iar lucrările de absolvire includ mostre, dispozitive și standuri experimentale.

Mai mult decât atât, fiecare student primeşte un cont universitar de email (de ex: prenume.nume@en.utm.md) care oferă multiple posibilităţi ale pachetului Microsoft Office. Utilizând acest email universitar fiecare student se poate conecta la platforma universitară „Universitatea Mea” pentru a-şi vizualiza reuşita academică, precum şi alte informaţii de caracter personal. Pentru realizarea învăţământului la distanţă la UTM există platforma Moodle, unde sunt plasate cursurile în format digital.

Studiile sunt organizate conform Procesului Bologna în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS) şi sunt acreditate periodic de către ANACEC, ceea ce demonstrează nivelul calitativ, corespunzător standardelor naționale. Diplomele emise absolvenţilor UTM sunt recunoscute internaţional (vezi Lista Statelor în Anexa 1) şi pot fi verificate pe pagina CTICE al Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării.

Procesul de studii este ghidat prin Regulamente interne, avizate de RECTOR si aprobate de SENAT. Fie că vrei să studiezi un program de licență, masterat sau unul de doctorat – FEIE este mai mult decât locul potrivit pentru o carieră de succes în inginerie.

(Visited 23 times, 1 visits today)