Cercetare ştiinţifică


Cercetările noastre oferă soluții la problemele actuale din domeniile energetic și electrotehnic, dezvoltă idei, schimbă percepții și ne ajută să facem inovații. Colaborăm cu partenerii noștri pentru a iniția proiecte prin care să avem impact în societate și să aducem beneficii sociale și economice.

Domenii de cercetare

 • Economie şi politică energetică
 • Eficienţa energetică a proceselor tehnologice
 • Optimizarea funcţionării reţelelor şi sistemelor electroenergetice
 • Convertizoare feromagnetice şi electromagnetice speciale
 • Motoare electrice de propulsie pentru roboţi submarini
 • Surse regenerabile de energie
 • Sisteme electromecanice automatizate de tracţiune
 • Distribuirea optimă a puterilor în sistemul energetic în funcţie de pierderile în reţea
 • Modelarea, optimizarea şi proiectarea automatizată a sistemelor de distribuţie a energiei electrice
 • Cercetări în domeniul prelucrării metalelor cu arc de plasmă de aer
 • Acoperirea articolelor metalice prin aplicarea metodei depunerii în câmp magnetic

Centre şi laboratoare de cercetare

 • Centrul universitar de cercetare şi consultanţă în domeniul surselor regenerabile de energie “Energie Plus
  (responsabil prof. Ion SOBOR, Departamentul IE, aula 2-121)
 • Centrul universitar metodico-didactic, inovaţii şi transfer tehnologic în metrologie, standardizare şi asigurarea calităţii “Metronom
  (responsabil conf. Alexandru TARLAJANU, Departamentul IE, aula 2-220)
 • Laboratorul de tehnologii moderne în energetică
  (responsabil prof. Ion STRATAN, Departamentul En, aula 2-201)

Studii realizate cu impact naţional şi internaţional

Primul centenar al dezvoltarii energeticii basarabene Atlasul resurselor energetice eoliene al Republicii Moldova Securitatea Energetica a Republicii Moldova în contextul funcţionarii pieţei concurenţiale    
   
Ion STRATAN, Victor
GROPA, Ilie MACOVEI
Ion SOBOR, Andrei
CHICIUC, Vasile RACHIER
Constantin BOROSAN,
Valentin ARION