Cercetare ştiinţifică


Cercetările noastre oferă soluții la problemele actuale din domeniile energetic și electrotehnic, dezvoltă idei, schimbă percepții și ne ajută să facem inovații. Colaborăm cu partenerii noștri pentru a iniția proiecte prin care să avem impact în societate și să aducem beneficii sociale și economice.

 

Domenii de cercetare Centre şi laboratoare de cercetare
 • Economie şi politică energetică
 • Eficienţa energetică a proceselor tehnologice
 • Optimizarea funcţionării reţelelor şi sistemelor electroenergetice
 • Convertizoare feromagnetice şi electromagnetice speciale
 • Motoare electrice de propulsie pentru roboţi submarini
 • Surse regenerabile de energie
 • Sisteme electromecanice automatizate de tracţiune
 • Distribuirea optimă a puterilor în sistemul energetic în funcţie de pierderile în reţea
 • Modelarea, optimizarea şi proiectarea automatizată a sistemelor de distribuţie a energiei electrice
 • Cercetări în domeniul prelucrării metalelor cu arc de plasmă de aer
 • Acoperirea articolelor metalice prin aplicarea metodei depunerii în câmp magnetic
 • Centrul universitar de cercetare şi consultanţă
  în domeniul surselor regenerabile de energie “Energie Plus
  (responsabil dr. Ion SOBOR,
  Departamentul IE, aula 2-121)
 • Centrul universitar metodico-didactic, inovaţii şi transfer tehnologic
  în metrologie, standardizare şi asigurarea calităţii “Metronom
  (responsabil dr. Alexandru TARLAJANU,
  Departamentul IE, aula 2-220)
 • Laboratorul de tehnologii moderne în energetică
  (responsabil dr. Ion STRATAN,
  Departamentul En, aula 2-201)

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare

Cifrul
(Acronim)
Titlul proiectului Responsabil Parteneri Perioada de realizare Tipul
2SOFT/3.1/54
(ELBUS)
Improving the cross-border public transportation using electric buses supplied with renewable energy dr. I. NUCĂ,
Departamentul IE, UTM
Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”, Iasi, Romania 2020-2021
(18 luni)
international
20.80009.0807.33
(SmartPublicLight)
Comunicarea inteligenței Orașului Modern prin implementarea Sistemelor Inovative a iluminatului public dr. N. MOGOREANU,
Departamentul En, UTM
individual 2020-2023
(48 luni)
program
de stat
20.80009.5007.29 Sisteme integrate autohtone de tracțiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri dr. I. NUCĂ,
Departamentul IE, UTM
individual 2020-2023
(48 luni)
program
de stat
20.80009.7007.10 Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi dr. I. SOBOR,
Departamentul IE, UTM
Director
dr.hab. V.DULGHERU
Departamentul BPM, UTM
2020-2023
(48 luni)
program
de stat
20.80009.7007.18
(SINERGIE)
Soluții tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M. dr. I. STRATAN,
Departamentul En, UTM
Director
dr. M.TIRSU
Institutul de Energetica, MECC
2020-2023
(48 luni)
program
de stat

Studii realizate cu impact naţional şi internaţional

Primul centenar al dezvoltarii energeticii basarabene Atlasul resurselor energetice eoliene al Republicii Moldova Securitatea Energetica a Republicii Moldova în contextul funcţionarii pieţei concurenţiale    
   
Ion STRATAN, Victor
GROPA, Ilie MACOVEI
Ion SOBOR, Andrei
CHICIUC, Vasile RACHIER
Constantin BOROSAN,
Valentin ARION
   
(Visited 139 times, 1 visits today)