Cercetare ştiinţifică


Cercetările noastre oferă soluții la problemele actuale din domeniile energetic și electrotehnic, dezvoltă idei, schimbă percepții și ne ajută să facem inovații. Colaborăm cu partenerii noștri pentru a iniția proiecte prin care să avem impact în societate și să aducem beneficii sociale și economice.

Domenii de cercetare

 • Economie şi politică energetică
 • Eficienţa energetică a proceselor tehnologice
 • Optimizarea funcţionării reţelelor şi sistemelor electroenergetice
 • Convertizoare feromagnetice şi electromagnetice speciale
 • Motoare electrice de propulsie pentru roboţi submarini
 • Surse regenerabile de energie
 • Sisteme electromecanice automatizate de tracţiune
 • Distribuirea optimă a puterilor în sistemul energetic în funcţie de pierderile în reţea
 • Modelarea, optimizarea şi proiectarea automatizată a sistemelor de distribuţie a energiei electrice
 • Cercetări în domeniul prelucrării metalelor cu arc de plasmă de aer
 • Acoperirea articolelor metalice prin aplicarea metodei depunerii în câmp magnetic

Centre de cercetare:

 • Centrul universitar de cercetare şi consultanţă în domeniul surselor regenerabile de energie “Energie Plus”
 • Centrul universitar metodico-didactic, inovaţii şi transfer tehnologic în metrologie, standardizare şi asigurarea calităţii “Metronom”
 • Centrul de consultanţă, expertiză şi proiectare în electroenergetică

Proiecte în curs de implementare:

Denumirea proiectului Conducătorul proiectului Perioada implementării
Cercetarea şi implementarea unui sistem durabil de e-Learning  Petru Todos, prof.univ., dr. 2015 – 2018

Către o autonomie energetică a Republicii Moldova

 Ion Stratan, prof.univ., dr.

2015 – 2018

Sisteme performante de acţionare a vehiculelor hibride şi electrice cu o maşină sincronă axială cu două rotoare, un stator şi un singur invertor Ilie Nucă, conf.univ., dr.

2016 – 2018