Decanat


Echipa Decanatului

Prenume, Nume,
(program audienţe)
Funcţia E-mail Telefon
(aula 2-212)
Victor GROPA,
(Luni şi Miercuri, 1300 – 1400)
Decanul facultăţii decanat@feie.utm.md
victor.gropa@ee.utm.md
022-237-616
079-284-496
Marcel BURDUNIUC,
(Luni şi Joi, 1300 – 1400)
Prodecan studii
Ciclul I, studii cu frecvenţă
decanat@feie.utm.md
marcel.burduniuc@ie.utm.md
022-237-617
069-054-536
Elena VASILOS,
(Marţi şi Miercuri, 1300 – 1400)
Prodecan studii
Ciclul I, studii cu frecvenţă redusă;
responsabil Ciclul II
decanat@feie.utm.md
elena.vasilos@ee.utm.md
022-237-617
069-061-843
Tatiana PUICĂ,
(Luni – Vineri, 0900 – 1200)
Specialist documentaţie
studii cu frecvență
decanat@feie.utm.md
tatiana.puica@feie.utm.md
022-237-617
078-839-052
Galina CAMINSCHI,
(Luni – Vineri, 1300 – 1600)
Specialist documentaţie
studii cu frecvenţă redusă
decanat@feie.utm.md
galina.caminschi@feie.utm.md
022-237-506
078-839-061

Responsabilii Facultăţii

Prenume,
Nume
Funcţia
E-mail Telefon
(aula)
Valeriu
BLAJĂ
Preşedinte
Comisia de Management a Calităţii
valeriu.blaja@ie.utm.md 022-237-619
(2-104)
Corina
GUŢU-CHETRUŞCA
Responsabil
Cercetare şi Internaţionalizare
corina.gutu@tme.utm.md 022-237-618
(2-208A)
Valentin
ARION
Responsabil
Şcoala Doctorală
valentin.arion@tme.utm.md 022-237-282
(2-218)
Marcel
BURDUNIUC
Responsabil
Parteneriate şi Practica
marcel.burduniuc@ie.utm.md 022-237-617
(2-212)
Elena
VASILOS
Responsabil
Imagine şi Formare Contingent
elena.vasilos@ee.utm.md 022-237-617
(2-212)
Tudor
DURBAILO
Responsabil
DTIC, Campus Centru
tudor.durbailo@adm.utm.md 078-355-755
(2-322)
Ina
DOBREA
Preşedinte
Birou Sindical Colaboratori
ina.dobrea@ee.utm.md 022-237-510
(2-114A)
Zinaida
PETROV
Preşedinte
Birou Sindical Studenţesc
zinaida.petrov@eeet.utm.md 078-809-727
(2-309A)
Tatiana
GROPA
Administrator
Blocul de studii nr.2
tatiana.bogaiciuc@adm.utm.md 079-039-359
(2-118)

Administraţia Facultăţii în primii 50 de ani