Departamente


Activitatea didacticoştiinţifică a cadrelor didactice în UTM se organizează în cadrul departamentelor academice. Departamentele asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoașterii şi cunoștințelor în unul sau mai multe domenii de specialitate; organizează şi coordonează activitatea de învățământ şi cercetare științifică în domenii academice specifice. Departamentul este condus de un şef de departament. La nivel de programe de studii conducerea poate fi realizată și de responsabilii de program (min 15 studenţi).

Departamentele au următoarele sarcini:

  • evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare, proiectarea, organizarea şirealizarea procesului didactic;
  • asigurarea metodică a procesului didactic;
  • organizarea cercetărilor ştiinţifice;
  • pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin masterat, doctorat şi postdoctorat;
  • asigurarea lucrului educativ cu studenţii.

Conducătorii Departamentelor şi Şefii de Programe

Departamentul Prenume, Nume
Funcţia, E-mail Telefon
(aula)

Energetică

Viorica HLUSOV
Şef Departament
Energetică

viorica.hlusov@tme.utm.md

022-237-618
078-802-047
(2-206)

Ina DOBREA
Şef Program
Electroenergetică

ina.dobrea@ee.utm.md

022-237-510
(2-114A)

Dumitru BRAGA
Şef Program
Termoenergetică

dumitru.braga@tme.utm.md

022-237-618
(2-204A)

Inginerie Electrică

Ilie NUCĂ
Şef Departament
Inginerie Electrică

ilie.nuca@ie.utm.md

022-237-619
078-802-048
(2-318)

Corneliu GHERŢESCU
Şef Program
Ingineria Sistemelor ElectroMecanice

corneliu.ghertescu@ie.utm.md

022-237-619
(2-104)

Alexandru TARLAJANU
Şef Program
Inginerie şi Managementul Calităţii

alexandru.tarlajanu@ie.utm.md

022-237-619
(2-220)
 
Educaţie Fizică și Sport

Anatolie POPUŞOI
Şef Departament
Educaţie Fizică şi Sport

anatolie.popusoi@ef.utm.md

022-310-865
078-802-050
(Clubul Sportiv)

Dumitru TODOROV
Director
Club Sportiv UTM

dumitru.todorov@ef.utm.md

022-310-865
(Clubul Sportiv)

Cronologia celor mai importante evenimente

(Visited 1.070 times, 1 visits today)