Colaborare naţională şi internaţională


În ultimul deceniu facultatea a desfăşurat o activitate fructuoasă de colaborare ştiinţifică şi didactică cu universităţi din Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia, România, Ucraina, Polonia, unde cei mai buni studenţi au fericita ocazie de a realiza studii şi practica. Pentru a studia mai profund limbile moderne, la facultate sunt organizate grupe speciale cu predarea unor discipline de specialitate în limbile engleză şi franceză.

În toată perioada de activitate, în cadrul facultăţii au fost susţinute teze de doctor şi doctor habilitat, au fost realizate proiecte de cercetare în colaborare cu mai multe universităţi din Republica Moldova şi de peste hotarele ţării (România, Franţa, Ucraina, SUA, Federaţia Rusă, Belgia etc.); publicaţii ştiinţifice în diverse forme în cadrul universităţii şi peste hotare.

În baza acestor colaborări şi proiecte au fost organizate o serie de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale:

 • Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, desfăşurată anual;
 • Conferinţa Internaţională SIELMEN, organizată o dată la doi ani, începând cu 1997.
 Întreprinderi şi organizaţii  Universităţi
 • Î.S. Moldelectrica
 • S.A. Termoelectrica
 • Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A.
 • SA RED-Nord
 • CET-Nord S.A.
 • InterElectroComplect
 • TehElectro-SV
 • SRL Volta
 • ElectroTehnoImport
 • SRL Energo-Rotor
 • Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
 • Agenţia pentru Eficienţă Energetică
 • Institutul Naţional de Standardizare
 • Institutul Naţional de Metrologie
 • Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 • Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare etc.
 • Universitatea Politehnica din Bucureşti
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”din Iaşi
 • Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita
 • Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti
 • Universitatea din Craiova
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava etc.

 

 

 

 

 

(Visited 396 times, 1 visits today)