Acord de colaborare cu AIIRM

Colaborarea prin activităţi comune între Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) şi Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova (AIIRM) în aria educațională şi profesională pentru orientarea/dezvoltarea profesională a constituit interesul părților semnatare a Acordului-Memorandum de colaborare, semnat luni, 03 februarie 2020, pe un termen nelimitat.

Este primul Acord semnat de către FEIE în anul 2020 şi este important, deoarece are scopul de a realiza colaborarea dintre diferite colective ale Universităţii Tehnice a Moldovei, fără a ţine cont de apartenenţa la subdiviziunile universitare şi prevede următoarele angajamente:

  • Participarea la elaborarea programelor de formare iniţială şi continuă în conformitate cu necesităţile pieţei instalatorilor din Republicii Moldova;
  • Organizarea în parteneriat a diferitor evenimente tehnico-ştiinţifice şi de profil ingineresc, care ar contribui direct la creşterea capacităţilor şi abilităţilor inginerilor instalatori din sectorul privat;
  • Suport în organizarea stagiilor de practica, perfecționare, recalificare a cadrelor din domeniile tehnico-ingineresc;
  • Publicarea articolelor ştiinţifice, precum şi participarea în cadrul diferitor comitete tehnice de specialitate, instituite de organele publice centrale;
  • Participarea la avizarea actelor de ordin educaţional şi tehnic, ce vizează pregătirea, instruirea și formarea continuă a cadrelor inginereşti în domeniul instalațiilor, etc.

Pentru executarea prevederilor prezentului Acord-Memorandum, FEIE şi AIIRM vor delega persoanele responsabile pentru precizarea obiectivelor concrete, de-a fi realizate. Părţile se vor întruni după necesitate, dar nu mai rar, decât o dată în an, în scopul valorificării prevederilor prezentului Acord, cât şi precizării activităţilor de colaborare.

(Visited 37 times, 1 visits today)
Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .