Totalurile proiectului transfrontalier ELBUS

Workshopuri – cu caracter academic şi cu caracter industrial au fost organizate la 28-29 martie 2022, de către Universitatea Tehnică a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) în parteneriat cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, (România) în cadrul proiectului Îmbunătățirea transportului public de frontieră folosind autobuze electrice alimentate cu energie regenerabilă ELBUS, cod 2SOFT/3.1/54, finanțat de Instrumentul European de Vecinătate (ENI), Cooperare transfrontalieră (CBC) prin Programul Operațional Comun Romania – Republica Moldova, evenimente cuprinse în cadrul activității A.2.3 Workshop-uri organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.
Cooperarea transfrontalieră implică necesitatea utilizării unor mijloace de transport persoane fără emisii de gaze nocive, confortabile și energetic eficiente.  Autobuzele cu motoare electrice cu baterii de acumulatori la bord totalmente corespund acestor condiții, dar utilizarea lor pe scară largă este încă limitată de distanța redusă. Scopul proiectului ELBUS a fost de a contribui la dezvoltarea autobuzelor electrice cu accent atât pe reducerea consumurilor energetice ale sistemului principal de tracțiune și a altor sisteme auxiliare, cât și pe utilizarea surselor regenerabile de energie pentru reîncărcarea bateriilor de acumulatori.
 La Primul Workshop caracter academic au participat cadre didactice și studenți de la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică și de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, UTM. Pe agenda seminarului științific s-au regăsit subiecte care au vizat managementul proiectului, achiziții, aspecte financiare, științifice, rezultate, elemente de bună practică. O secțiune a fost dedicată prezentării oportunităților de dezvoltare de tematici pentru tezele de absolvire ale studenților și masteranzilor oferite în cadrul proiectului ELBUS.
În al Doilea Workshop – caracter industrial au participat specialiști din domeniul industrial, cu activități aferente producerii de electrobuze și utilizării surselor regenerabile de energie, companiilor electrotehnice/electronice și infrastructura calității: ÎȘP Informbusiness, RTE Chișinău, ElectroImport, TehElectro-SV, Volta, Electrmotor-Sevice, Lokmera, Moldac, INM, Eners, DiTrade. Pe agenda seminarului științific s-au regăsit subiecte care au vizat managementul proiectului, achiziții, aspecte financiare, științifice, rezultate, elemente de bună practică.
Au prezentat: Manager de proiect, conf.dr. Ilie NUCA, Experții cercetare lect.univ.dr. Vadim CAZAC și lect.univ. Marcel BURDUNIUC.
Mai multe informații despre proiect se pot găsi la adresa: http://www.elbus.ieeia.tuiasi.ro/ 

Conferința științifică „Science in Foreign Languages 2022”

Ceremonia decernării diplomelor de participare a studenţilor FEIE la Conferința anuală “Science in Foreign Languages”, desfăşurată în cadrul Săptămânii Limbilor Străine, a avut loc recent, pe 6 mai 2022, în Sala de Lectură a Facultăţii.
La eveniment au fost apreciați următorii studenți : Stavila Dan (EIE-201), Florea Loredana (ISEM-211), Haiducu Cristian (ISEM-211), Păduraru Daniel (ISEM-211), Leva Gheorghe (EIE-211), Demianic Mirela (EIE-211), Pachiurcă Dan (EIE-211), Cristev Dmitri (EIE-212), Zmeu Mihai (ISEM-211 f/r).
La conferința din 28 martie au participat şi 3 bravi elevi de la Instituția Privată Liceul Columna, Daria Rațeeva (cl.11R), Marin Culea (cl.11R),
Ilie Golban (cl.11R), care au prezentat cercetări actuale din domeniul tehnic.
La eveniment li s-a oferit certificate pentru postere următorilor studenți: Haruța Alexei (ISEM-211), Stoleru Ion (ISEM-211), Pușcașu Sandu (ISEM-211) și Ponomarenco Maria (EE-212).
Ne mândrim cu voi!

Optimizarea sistemelor electromecanice hexafazate

Domnul Victor Sergheevici PETRUȘIN de la Universitatea Tehnică din Odessa a prezentat în fața profesorilor din cadrul Departamentului Inginerie Electrică, seminarul științific pe tema „Optimizarea sistemelor electromecanice hexafazate”.

Profesorul ucrainean și-a împărtășit experiența în domeniul modelării sistemelor electromecanice multifazate reglabile, dezvăluind principiile de calcul și modalitățile de optimizare a acestor sisteme.

Cadrele didactice din cadrul Departamentului Inginerie Electrică exprimă sincere mulțumiri dlui prof. Victor PETRUȘIN pentru prezentare, dar și pentru posibilele începuturi de colaborare pe tematica dată.

Noi perspective de colaborare cu UPB

Doctorul habilitat Mihai SĂNDULEAC de la Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din București, a efectuat o vizită oficială la Universitatea Tehnică a Moldovei în perioada 14-20 martie 2022 prin intermediul programului Erasmus+.

Prioritățile și modalitățile de colaborare dintre instituţii au fost discutate în cadrul întrevederii dlui profesor Mihai SĂNDULEAC cu rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, şi au cuprins următoarelor tipuri de studii și activități:

 • Diseminarea și posibilitatea replicării de tehnologii ale proiectului European H2020 WEDSITRICT în UTM;
 • dezvoltarea graduală, care să cuprindă și specificități, și creativitate la UTM;
 • realizarea unui laborator SCADA cu contorizare inteligentă;
 • senzori ambientali (temperaturi interne și externe);
 • stație de încărcare a vehiculelor electrice, cu abordare comercială de tip comunitate inteligentă;
 • dispecer energetic dezvoltat gradual, cu terminale distribuite de monitorizare;
 • instalarea panourilor fotovoltaice și invertoarelor aferente, cu stocare în baterii; (pentru viitor)
 • microrețele inteligente, rețele hibride AC și DC;
 • orchestrare de resurse energetice diverse (Energy Management System peste SCADA);
 • reziliență energetică (de exemplu imunitatea energetică pentru activități critice);
 • co-participarea UTM la dezvoltări și participări în cadrul proiectelor internaționale;
 • abordarea temei: Areal universitar UTM, dezvoltat sub formă de Comunitate energetică inteligentă și rezilientă;
 • baza de cercetare poate deveni inspirațională pentru cadre didactice și pentru studenți;
 • baza de cercetare poate deveni atractivă pentru proiecte noi de cercetare.

Dl profesor Mihai SĂNDULEAC a avut ocazia să participe la susţinerea tezei de doctorat a dnei Cristina EFREMOV cu denumirea „Contribuții la majorarea flexibilității sistemului energetic în vederea integrării surselor de energie regenerabilă”, realizată sub conducerea prof.univ. dr.hab Valentin ARION.

Asigurarea schimburilor în domeniul cercetării și educației dintre Universitatea POLITEHNICA din București și Universitatea Tehnică a Moldovei va deschide, cu certitudine, oportunități sporite pentru studenți, profesori și cercetători în domeniul energiei, inteligenței artificiale, informaticii, ingineriei aplicată și în alte domenii de interes comun.

Acreditarea programelor de master

Echipa Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a efectuat miercuri, 2 martie 2022, o vizită de lucru la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) în contextul procesului de evaluare externă a programelor de master: „Energie și Mediu”, ”ElectroEnergetica”, „Inginerie Electrică” și „Ingineria și Managementul Calității”.

Procesul este planificat cu o durată de 3 zile, în prima zi fiind organizate interviuri cu personalul managerial, didactic şi non-didactic al UTM, studenţi şi absolvenţi FEIE, precum şi angajatori din domeniu. Pe parcursul celei de-a 2 zi membrilor Comisiei de evaluare a ANACEC au fost prezentate laboratoarele, centrele de cercetare și standurile demonstrative elaborate de către absolvenții şi colectivul FEIE.

Din numele facultăţii venim cu multumiri pentru toate persoanele care s-au implicat în acest proces şi sperăm că efortul depus va fi valorificat prin acreditarea tuturor programelor de master incluse în oferta educaţională FEIE.