Seminar “Tranziția Energetică Globală – Provocări și avantaje pentru Moldova”

La data de 08 februarie 2021, prof. univ., dr. hab. Valentin ARION, din cadrul Departamentului Energetică, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, a participat în cadrul unei sesiuni de discuții dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și SA „Termoelectrica” , dedicată subiectului „Tranziția Energetică Globală – Provocări și avantaje pentru Moldova”.

De această dată, tema abordată a vizat „Modernizarea SACET Chișinău: către un SACET, generația a 4-a, în cadrul viitorului sistem energetic național”.

În contextul tranziției energetice globale, sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) urmează să se transforme în SACET-uri de generația a 4-a, care vor include:

  • Surse distribuite de energie;
  • Surse regenerabile de energie;
  • Stocarea căldurii pe termen scurt, mediu și lung;
  • Valorificarea energetică a deșeurilor municipale solide;
  • Valorificarea deșeurilor industriale de căldură;
  • Electrificarea termoficării;
  • Modernizarea rețelelor de termoficare.

Evenimentul face parte dintr-o serie de seminare științifico-practice realizate de către UTM și SA „Termoelectrica. Prima sesiune a avut loc la data de 28 decembrie 2020 (https://www.termoelectrica.md/ro_RO/rolul-sacet-ului-in-tranzitia-energetica-globala-dezbatut-in-cadrul-unei-sesiuni-de-discutii/)