Susţinerea tezelor de licenţă 2020

Departamentul Energetică din cadrul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică în perioada 17-20 iunie 2020 a lansat noi promoţii de absolvenţi la cele trei programe de studii – Electroenergetica, Termoenergetica şi Inginerie şi Management în Energetică, care şi-au susţinut cu succes, în regim online, proiectele/tezele de licenţă în faţa Comisiei pentru Examenul de Licenţă, prin intermediul platformei Office 365 – Microsoft Teams.

Proiectele şi tezele de licenţă prezentate s-au axat pe principalele probleme cu care se confruntă sectorul energetic al Republicii Moldova. Tematicile abordate sunt actuale şi extrem de importante pentru economia naţională. Studenţii au venit cu idei de soluţionare a acestora. Printre măsurile propuse pot fi enumerate: reabilitarea şi modernizarea sectorului energetic la nivel naţional şi local, promovarea surselor regenerabile de energie, promovarea eficienţei energetice şi protecţia mediului.

La programul de studiu Electroenergetica, Comisia Examenului de Licenţă a fost constituită din: Preşedintele – Veaceslav Zastavneţchi, vicedirector general, şef Direcţie Generală de dispecer Î.S. Moldelectrica; Vice-preşedinte – prof. univ., dr. Ion Stratan; Membrii comisiei – conf. univ., dr. Victor Pogora şi conf. univ., dr. Nicolae Mogoreanu.

Printre diversitatea temelor abordate de către studenţii-absolvenţi ai acestui program de studiu, în special s-au remarcat tezele prezentate de către:

  1. Rusu Elisei – Impactul generării distribuite asupra sistemelor de distribuţie a energiei electrice; coordonator – prof. univ., dr. Ion Stratan;
  2. Cristian Nicolae – Impactul tehnico-economic al încărcării neutrului reţelelor electrice de joasă tensiune asupra calităţii serviciului de alimentare; coordonator – prof. univ., dr. Ion Stratan;
  3. Grama Mircea – Proiectarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea 200 kW pentru alimentarea frigiderului din satul Nişcani, raionul Călăraşi; coordonator – conf. univ., dr. Tudor Radilov.

La programele de studiu Termoenergetica şi Inginerie şi Management în Energetică, Comisia pentru Examenul de Licenţă a avut următoarea componenţă: Preşedintele – Leonid Belinschi, şef adjunct CET, S.A. Termoelectrica; Vice-preşedinte – prof. univ., dr.hab. Valentin Arion; Membrii comisiei – conf. univ., dr. Aurel Guţu şi lect. univ. Dumitru Braga.

Tezele care s-au bucurat de o apreciere înaltă din partea Comisiei de evaluare:

  1. Irina Apostol – Proiectarea unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică pentru or. Străşeni, bazat pe utilizarea surselor regenerabile; coordonator – prof. univ., dr. hab. Valentin ARION;
  2. Denis Bosîi – Aplicarea cogenerării în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică de mica şi medie capacitate; coordonator – prof. univ., dr. hab. Valentin ARION;
  3. Posmac Nicolai – Modernizarea Sursei 1, S.A. Termoelectrica, prin implementarea instalaţiilor cu turbodetentoare; coordonator – lect. univ. Ababii Sergiu;
  4. Posmac Ilia – Modernizarea sistemului de alimentare cu căldură a blocurilor de locuit din or. Vulcăneşti cu valorificarea biomasei solide; coordonator – lect. univ. Larisa Tcaci.

La finele procesului de susţinere a proiectelor şi tezelor de licenţă, absolvenţii au fost felicitaţi de către şeful Departamentului, conf. univ., dr. Viorica Hlusov. Dumneaei i-a îndemnat să dea dovadă de străduinţă, să nu se oprească la cunoştinţele obţinute în universitate, să fie responsabili şi să poarte recunoştinţă dascălilor universitari.

Totodată, studenții-absolvenţi au fost informați despre oportunitatea de a-și continua studiile la ciclul II, Master – studii extrem de necesare în vederea construirii carierii de succes și avansării ierarhice, la cele două programe – Energie şi Mediu  şi  Electroenergetica.

Concomitent, pe 17 iunie 2020 la Departament a avut loc susţinerea cu succes a unei teze de master la programul Electroenergetica a masterandului Iulian Rotari, care a participat în cadrul programului de diplomă dublă – Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea Politehnica Bucureşti.

Lucrarea cu tema Îmbunătăţirea stabilităţii la mici perturbaţii fosolind dispozitivul PSS a fost elaborată sub conducerea a prof. univ., dr. Ion Stratan, UTM, şi prof., dr. Ing. Lucian Toma, UPB.

Mult curaj și perseverență în activitatea profesională, dragi absolvenți!