Prezentarea Studiului privind Securitatea Energetică a RM

Departamentul Buna Guvernare a Fundaţiei SOROS-Moldova a organizat miercuri, 12 februarie 2020, prezentarea studiului de politici publice “Securitatea Energetica a Republicii Moldova în contextul funcţionarii pieţei concurenţiale“.

Studiul respectiv intenţionează să influienţeze pozitiv procesul de luare a deciziilor în domeniul pieţei energetice din Republica Moldova şi conţine următoarele compartimente:
📌 Politici şi strategii energetice;
📌 Reglementarea sectorului energetic;
📌 Achiziţia energiei electrice;
📌 Piaţa energetică;
📌 Soluţii de consolidare a Securităţii Energetice, etc.

Constantin Borosan, lector al Departamentului Energetică #FEIE, doctorand în anul II la Şcoala Doctorală #UTM, a prezentat exemplar rezultatele acestui studiu realizat sub îndrumarea dr.hab.prof. Valentin Arion.

Evenimentul este parte a proiectului Public Policy Fellowship, implementat în parteneriat cu Hertie School of Governance (Berlin, Germania), care prevede ca 4 tineri cercetători să fie instruiţi şi să beneficieze de suportul experţilor pentru elaborarea unor documente de politică publică pe subiecte de interes naţional.