UTM în vizită la LED Market

Este dificil să construieşti. Este şi mai dificil să consolidezi o echipă.
Este deosebit de placut când le reuşeşti!

Compania „LED market” a fost înfiinţată în anul 2004 şi a crescut odată cu dezvoltarea noilor tehnologii de iluminare LED, devenind între timp un pioner local şi cu visuri măreţe care şterg frontierele.

Directorul Vadim Danu, absolvent UTM, a deschis uşile joi, 20.02.2020, pentru Alma mater şi a prezentat compania, explicând în detalii cum a reuşit şi ce planuri de viitor are.

Vizita a fost una de succes, căci doar pe această cale se poate construi o colaborare durabilă dintre mediul academic şi cel economic.

LED Market oferă clienţilor confortul, experienţa şi posibilitatea de a alege lumină de înaltă calitate pentru spaţii publice, spaţii profesionale sau acasă. Sortimentul vast al produselor LED îmbinat cu cele mai noi tehnologii oferă posibilitatea abordării individuale a fiecărei solicitări venite din partea clienţilor pentru iluminarea diferitor spaţii.

Profesori premiati de Rector

Inițiativa rectorului UTM, lansată în ianuarie 2020, a fost realizată astăzi, 18.02.2020, prin transmiterea în posesie personală a unor laptopuri performante pentru cadrele didactice FEIE.

Potrivit rectorului, aceasta este doar o primă etapă a unui program de durată, prin care administrația UTM își propune să sublinieze și să stimuleze calitatea, profesionalismul, entuziasmul și implicarea cadrelor didactice în evoluția de zi cu zi a comunității academice a UTM. Astfel, profesorii care au intrat în posesia laptopurilor le vor putea utiliza în proiectarea cursurilor la departament, în studiul la bibliotecă sau acasă, în cadrul diferitelor simpozioane, conferințe, stagii, mobilități etc.

În perspectivă, tendința cadrelor didactice de a-și valorifica potențialul și, eventual, a spori eficiența actului de instruire prin integrarea tehnologiilor informaționale ar putea fi susținută și prin acordarea diferitelor instrumente hardware și software, astfel ca activitatea multilaterală a profesorilor UTM să devină impecabilă.

Pe această cale, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică vine cu sincere mulţumiri adresate administraţiei UTM şi, în special, rectorului UTM, prof.univ., dr.hab. Viorel BOSTAN.

Prezentarea Studiului privind Securitatea Energetică a RM

Departamentul Buna Guvernare a Fundaţiei SOROS-Moldova a organizat miercuri, 12 februarie 2020, prezentarea studiului de politici publice “Securitatea Energetica a Republicii Moldova în contextul funcţionarii pieţei concurenţiale“.

Studiul respectiv intenţionează să influienţeze pozitiv procesul de luare a deciziilor în domeniul pieţei energetice din Republica Moldova şi conţine următoarele compartimente:
📌 Politici şi strategii energetice;
📌 Reglementarea sectorului energetic;
📌 Achiziţia energiei electrice;
📌 Piaţa energetică;
📌 Soluţii de consolidare a Securităţii Energetice, etc.

Constantin Borosan, lector al Departamentului Energetică #FEIE, doctorand în anul II la Şcoala Doctorală #UTM, a prezentat exemplar rezultatele acestui studiu realizat sub îndrumarea dr.hab.prof. Valentin Arion.

Evenimentul este parte a proiectului Public Policy Fellowship, implementat în parteneriat cu Hertie School of Governance (Berlin, Germania), care prevede ca 4 tineri cercetători să fie instruiţi şi să beneficieze de suportul experţilor pentru elaborarea unor documente de politică publică pe subiecte de interes naţional.

Brevete şi Medalii CNR-CME

Consiliului Director al CNR – CME a decis în data de 23.01.2020 să acorde Brevetul şi Medalia CNR-CME în semn de apreciere pentru sprijinul deosebit acordat creşterii prestigiului Comitetului National Român al Consiliului Mondial al Energiei în ţară şi străinătate pentru dr.hab.prof. Valentin ARION şi pentru decanul FEIE dr.conf. Victor GROPA.

Acordarea distincţiilor a avut loc la Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), care a avut loc joi 6 februarie 2020 la sediul ISPE din or. Bucureşti, România.

De-a lungul timpului aceste titluri s-au acordat la Profesori Universitari, Decani, Rectori, Directori de companii sau institute de cercetare. Noile direcţii şi strategii ale Consiliului Mondial al Energiei adoptate în septembrie 2019 la Congresul Mondial din Abu Dhabi, au aratat ca în lupta împotriva schimbarilor climatice şi modernizarea sistemelor energetice este indispensabil să promovăm Educaţia, Cercetarea, Inovarea, Standardizarea.

Mulţumim mult CNR-CME pentru aceste înalte aprecieri!

Prof. Ion SOBOR este “Om Emerit”

În cadrul unei ceremonii oficiale desfășurată la Președinție, Igor Dodon a înmînat în data 05.02.2020 înalte distincții de stat în conformitate cu decretul nr.360 pe care l-a semnat la 24.12.2019.

Astfel, s-au învrednicit de ordine și medalii simpli cetățeni care au activat în diverse domenii și care pe parcursul anilor s-au remarcat prin muncă îndelungată și prodigioasă, agricultori care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii social-economice, profesori care au depus o muncă imensă pentru a educa mai multe generații, medici care au succese considerabile în activitatea profesională, sportivi de performanţă care au dus faima țării noastre peste hotare, artiști, actori și alte categorii de cetățeni care au dat dovadă de înaltă măiestrie profesională și ne-au reprezentat destoinic țara în întreaga lume.

Prof. Ion SOBOR este reprezentantul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică, căruia i-a fost acordat titlul onorific “Om Emerit” pentru munca imensă depusă, pentru activitate şi dedicație profesională.

Acord de colaborare cu AIIRM

Colaborarea prin activităţi comune între Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) şi Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova (AIIRM) în aria educațională şi profesională pentru orientarea/dezvoltarea profesională a constituit interesul părților semnatare a Acordului-Memorandum de colaborare, semnat luni, 03 februarie 2020, pe un termen nelimitat.

Este primul Acord semnat de către FEIE în anul 2020 şi este important, deoarece are scopul de a realiza colaborarea dintre diferite colective ale Universităţii Tehnice a Moldovei, fără a ţine cont de apartenenţa la subdiviziunile universitare şi prevede următoarele angajamente:

  • Participarea la elaborarea programelor de formare iniţială şi continuă în conformitate cu necesităţile pieţei instalatorilor din Republicii Moldova;
  • Organizarea în parteneriat a diferitor evenimente tehnico-ştiinţifice şi de profil ingineresc, care ar contribui direct la creşterea capacităţilor şi abilităţilor inginerilor instalatori din sectorul privat;
  • Suport în organizarea stagiilor de practica, perfecționare, recalificare a cadrelor din domeniile tehnico-ingineresc;
  • Publicarea articolelor ştiinţifice, precum şi participarea în cadrul diferitor comitete tehnice de specialitate, instituite de organele publice centrale;
  • Participarea la avizarea actelor de ordin educaţional şi tehnic, ce vizează pregătirea, instruirea și formarea continuă a cadrelor inginereşti în domeniul instalațiilor, etc.

Pentru executarea prevederilor prezentului Acord-Memorandum, FEIE şi AIIRM vor delega persoanele responsabile pentru precizarea obiectivelor concrete, de-a fi realizate. Părţile se vor întruni după necesitate, dar nu mai rar, decât o dată în an, în scopul valorificării prevederilor prezentului Acord, cât şi precizării activităţilor de colaborare.