Semnarea Acordului de Colaborare cu ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) au semnat astăzi, 06 octombrie 2020, un Acord de colaborare, care are drept scop stabilirea unor relații de parteneriat bilateral, astfel încât părțile implicate să furnizeze societății servicii calitative, atât educaționale, cât și profesionale.

Acordul prevede cooperarea tehnico-ştiinţifică şi schimbul de informații pentru dezvoltarea și perfecționarea cadrelor în domeniul ingineresc și tehnic; dezvoltarea relațiilor de parteneriat dintre mediul universitar și mediul economic și social; organizarea în parteneriat a evenimentelor educaționale, științifice, care au tangențe cu domeniile reglementate de ANRE și care vor contribui la îmbunătățirea capacităților specialiștilor; selectarea și recomandarea, la solicitarea ANRE, a absolvenților facultății pentru plasarea acestora în câmpul muncii și alte angajamente comune.

Primul pas concret de colaborare dintre aceste instituții a fost transmiterea de către ANRE a utilajelor din dotarea fostului Inspectorat Energetic de Stat, pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a laboratoarelor Facultății Energetică și Inginerie Electrică a UTM.

http://anre.md/anre-si-utm-au-semnat-un-acord-de-colaborare-3-186

http://trm.md/ro/social/studentii-de-la-utm-vor-putea-face-stagii-de-practica-la-subdiviziune-anre

Aule renovate

Un nou început de an universitar bate la uşa, iar la FEIE vă surprindem cu aule renovate!
Săli de curs, laboratoare, precum şi spaţii de uz comun au fost reparate graţie managementului universitar realizat cu multă iscusinţă de către administraţia UTM, în persoana domnului Rector dr.hab.prof. Viorel Bostan, şefului Direcţiei Tehnice dl. Dorin Trofimciuc, decanului Facultăţii dr.conf. Victor Gropa şi mulţi alţii, care au pus mult suflet în ceea ce fac pentru voi, dragi studenţi şi profesori!

Suntem optimişti şi credem că impactul cauzat de pandemie se va diminua şi vom putea reveni treptat la modalitatea tradiţională de instruire, dar până atunci ne vom conforma cerinţelor impuse în scopul protecţiei populaţiei şi vom realiza online toate activităţile didactice.
Astfel, pe parcursul primelor 2 săptămâni a lunii septembrie, orele de curs, seminar şi laborator vor fi realizate prin intermediul aplicaţiei TEAMS (Microsoft Office 365), accesând materialele didactice plasate pe platforma electronică universitară MOODLE.

Felicitări, dragi studenţi şi colaboratori, cu ocazia unui nou început de an de studii şi vă dorim să obţineţi cele mai bune rezultate!

Susţinerea tezelor de licenţă 2020

Departamentul Energetică din cadrul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică în perioada 17-20 iunie 2020 a lansat noi promoţii de absolvenţi la cele trei programe de studii – Electroenergetica, Termoenergetica şi Inginerie şi Management în Energetică, care şi-au susţinut cu succes, în regim online, proiectele/tezele de licenţă în faţa Comisiei pentru Examenul de Licenţă, prin intermediul platformei Office 365 – Microsoft Teams.

Proiectele şi tezele de licenţă prezentate s-au axat pe principalele probleme cu care se confruntă sectorul energetic al Republicii Moldova. Tematicile abordate sunt actuale şi extrem de importante pentru economia naţională. Studenţii au venit cu idei de soluţionare a acestora. Printre măsurile propuse pot fi enumerate: reabilitarea şi modernizarea sectorului energetic la nivel naţional şi local, promovarea surselor regenerabile de energie, promovarea eficienţei energetice şi protecţia mediului.

La programul de studiu Electroenergetica, Comisia Examenului de Licenţă a fost constituită din: Preşedintele – Veaceslav Zastavneţchi, vicedirector general, şef Direcţie Generală de dispecer Î.S. Moldelectrica; Vice-preşedinte – prof. univ., dr. Ion Stratan; Membrii comisiei – conf. univ., dr. Victor Pogora şi conf. univ., dr. Nicolae Mogoreanu.

Printre diversitatea temelor abordate de către studenţii-absolvenţi ai acestui program de studiu, în special s-au remarcat tezele prezentate de către:

 1. Rusu Elisei – Impactul generării distribuite asupra sistemelor de distribuţie a energiei electrice; coordonator – prof. univ., dr. Ion Stratan;
 2. Cristian Nicolae – Impactul tehnico-economic al încărcării neutrului reţelelor electrice de joasă tensiune asupra calităţii serviciului de alimentare; coordonator – prof. univ., dr. Ion Stratan;
 3. Grama Mircea – Proiectarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea 200 kW pentru alimentarea frigiderului din satul Nişcani, raionul Călăraşi; coordonator – conf. univ., dr. Tudor Radilov.

La programele de studiu Termoenergetica şi Inginerie şi Management în Energetică, Comisia pentru Examenul de Licenţă a avut următoarea componenţă: Preşedintele – Leonid Belinschi, şef adjunct CET, S.A. Termoelectrica; Vice-preşedinte – prof. univ., dr.hab. Valentin Arion; Membrii comisiei – conf. univ., dr. Aurel Guţu şi lect. univ. Dumitru Braga.

Tezele care s-au bucurat de o apreciere înaltă din partea Comisiei de evaluare:

 1. Irina Apostol – Proiectarea unui sistem de alimentare centralizată cu energie termică pentru or. Străşeni, bazat pe utilizarea surselor regenerabile; coordonator – prof. univ., dr. hab. Valentin ARION;
 2. Denis Bosîi – Aplicarea cogenerării în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică de mica şi medie capacitate; coordonator – prof. univ., dr. hab. Valentin ARION;
 3. Posmac Nicolai – Modernizarea Sursei 1, S.A. Termoelectrica, prin implementarea instalaţiilor cu turbodetentoare; coordonator – lect. univ. Ababii Sergiu;
 4. Posmac Ilia – Modernizarea sistemului de alimentare cu căldură a blocurilor de locuit din or. Vulcăneşti cu valorificarea biomasei solide; coordonator – lect. univ. Larisa Tcaci.

La finele procesului de susţinere a proiectelor şi tezelor de licenţă, absolvenţii au fost felicitaţi de către şeful Departamentului, conf. univ., dr. Viorica Hlusov. Dumneaei i-a îndemnat să dea dovadă de străduinţă, să nu se oprească la cunoştinţele obţinute în universitate, să fie responsabili şi să poarte recunoştinţă dascălilor universitari.

Totodată, studenții-absolvenţi au fost informați despre oportunitatea de a-și continua studiile la ciclul II, Master – studii extrem de necesare în vederea construirii carierii de succes și avansării ierarhice, la cele două programe – Energie şi Mediu  şi  Electroenergetica.

Concomitent, pe 17 iunie 2020 la Departament a avut loc susţinerea cu succes a unei teze de master la programul Electroenergetica a masterandului Iulian Rotari, care a participat în cadrul programului de diplomă dublă – Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea Politehnica Bucureşti.

Lucrarea cu tema Îmbunătăţirea stabilităţii la mici perturbaţii fosolind dispozitivul PSS a fost elaborată sub conducerea a prof. univ., dr. Ion Stratan, UTM, şi prof., dr. Ing. Lucian Toma, UPB.

Mult curaj și perseverență în activitatea profesională, dragi absolvenți!

Mobilitate ERASMUS+ la UEMR

Ajuns la finalul stagiului ERASMUS+ de elaborare a lucrării de diplomă petrecut la Facultatea de Inginerie și Management (Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa), Adrian Rachieru, studentul grupei EM-161 la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică (Universitatea Tehnică a Moldovei), a susținut cu succes astăzi, 26.05.2020, în regim online, colocviul de elaborare a proiectului de diplomă în fața comisiei formate din coordonatorul programului de studii „Electromecanică”, ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei și prorectorul instituției, conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian.

Această mobilitate academică a fost realizată cu succes depăşind toate constringerile provocate de pandemia #Covid19 şi a fost posibilă graţie efortului depus de către dna Elisabeta Spunei, fapt pentru care îi suntem recunoscători!

Felicitări Adrian pentru că te-ai descurcat cu brio în această perioadă deloc uşoară şi te aşteptăm să revii în siguranţă acasă.

Omagiu adus veteranilor care au luptat pentru apărarea Patriei

Comitetului Sindical al Salariaților UTM în ajunul zilei de 9 Mai, a menținut tradiția de felicitare cu Ziua Victoriei pe veteranii celui de al Doilea Război Mondial. Unul dintre puținii veterani a UTM care mai sunt în viaţă şi aşteaptă an de an acestă sărbătoare este Dl DÎCOV Vasile.

Fost angajat al Facultăţii Energetică, UTM (1987-2010), născut în anul 1925. A făcut serviciul militar în trupele de paraşutişti (aeropurtate). A început războiul în Ungaria, regiunea Lacului Balaton, Frontul al 3-lea Ucrainean. A participat în luptele pentru eliberarea Ungariei, în acțiunile militare din Austria și Cehoslovacia. A fost decorat cu medalia pentru eliberarea Vienei. A luat parte în bătălia de lângă Balaton care s-a încheiat cu înfrângerea totală a trupelor de tancuri germane, pentru care i s-a acordat MULŢUMIRE din partea Comandantul Suprem I. V. Stalin. Războiul l-a sfârșit în Cehoslovacia.

Emoțiile generate de amintirile evenimentelor prin care a trecut Dl Dîcov pe tipul războiului au fost relatate colegilor de facultate în multe istorii de pe front, despre camarazii săi căzuţi în lupte, despre dorul de casă, despre vise. Aștepta această sarbatoare – 75 ani de la Victorie, cu nerăbdare, fiindcă, și Dumnealui anul acesta atinge vârsta jubiliară de 95 ani.

Coronavirus afectează securitatea energetică a țării

📌 Pe perioada stării de urgență (17 martie – 15 mai 2020), Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a interzis furnizorilor de utilități să deconecteze consumatorii casnici în cazul neachitării facturilor de plată pentru energia consumată 🚫

📌 În Republica Moldova consumatorii casnici de energie electrică consumă peste 40% din întreaga cantitate de electricitate livrată, ceea ce echivalează cu circa – 1.637.500.000 kWh.

📌 În conformitate cu un raport al Secretariatului Comunității Energetice, rata de colectare a plăților pentru energia electrică consumată în Moldova a scăzut la 77,7% 📉 la situația din 21 aprilie 2020 (adică 22,3% din energia consumată nu a fost achitată)

📌 Se estimează că la sfârșitul lunii aprilie datoriile consumatorilor de energie către furnizori vor atinge valoare de 6,7 milioane Euro, din care 3,6 milioane Euro din partea consumatorilor casnici

📌 Într-un alt raport al Comunității Energetice sunt prezentate practicile de reglementare exemplare, care au fost introduse în statele membre în perioada pandemiei COVID-19, printre care 👉

1️⃣ transmiterea prin internet a indicaților contorului de către însăși consumatorii de energie;
2️⃣ facturarea energiei conform datelor istorice în baza consumului mediu zilnic din perioadele similare precedente;
3️⃣️ introducerea posibilității de achitare electronică a facturilor la energie.

ℹ️ În acest context, a putut fi observat cum în această perioadă companiile de utilități au lansat o campanie de informare privind posibilitatea de achitare online a facturilor și expedierea indicilor contorului.

📍 Totuși, cu toții suntem conștienți că nu toți consumatorii casnici au acces la un calculator 💻, la conexiune internet (situația din învățământ este un exemplu elocvent) sau la un card bancar 💳 și încă alimentat cu bani. Este un subiect complex, dar care poate fi soluționat.

📍 În ceea ce privește facturarea în baza datelor istorice, conform Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, perioada de determinare a consumului de energie electrică în baza consumului mediu zilnic nu poate depăși 3 luni.

📍 Mai mult decât atât, pentru toți a devenit clar că consumul de energie electrică din perioadele similare anterioare nu sunt relevante, deoarece „perioade similare” când toți stăteau acasă în autoizolare nu au mai existat până în prezent. Aceasta se referă și pentru anii următori, pentru care consumurile actuale mărite 📈 nu vor fi relevante pentru efectuarea analizelor energetice (de ex: management energetic, certificare energetică; audit energetic etc.).

Perioada de criză provocată de coronavirusul COVID-19 a scos în evidență actualitatea digitalizării sectorului energetic 📀 – inclusiv smart metering sau contorizarea inteligentă 🌐.

Citirea la distanță a indicațiilor contorului 📡 le-ar fi asigurat furnizorilor facturarea întregii cantități de energie, iar consumatorii ar fi primit factura care reflectă consumul lor real de energie ⚖️.

În plus, contorizarea inteligentă oferă un șir de avantaje suplimentare atât furnizorilor cât și consumatorilor finali, ca de exemplu 👉

▶️ contorul inteligent permite înregistrarea automată a duratei întreruperilor în alimentarea cu energie electrică. Aceasta înseamnă că în cazul întreruperilor neprogramate, care potrivit Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nu poate depăși 6 ore în mediul urban și 12 ore în mediul rural, calcularea duratei întreruperii are loc automat fără obligativitatea de efectuare a apelului telefonic către operatorul de sistem, astfel precum este prevăzut la moment. În cazul depășirii duratei maxime permise a întreruperii consumatorii beneficiază de compensații, care se acordă automat fără necesitatea depunerii unei solicitări.

▶️ contorul inteligent permite reducerea pierderilor comerciale de energie electrică. Citirea la distanță, concomitent la un număr mare de consumatori minimizează valoarea pierderilor comerciale înregistrate de către operatorii de sistem (subiect devenit recent actual în cazul unui furnizor de energie termică).

▶️ contorul inteligent exclude erorile de citire care pot fi posibile din cauza factorului uman (fotografierea contorului, scrisul în caiețel etc).

În același timp, contorizarea inteligentă introduce exigențe noi în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal 🔒 (stocarea informațiilor despre profilul consumatorilor, de ex.: orele când consumatorul se află acasă sau nu etc.), dar și vulnerabilitatea în fața eventualelor atacuri cibernetice ale hackerilor 🔑 (aici recomand vizionarea filmului American Blackout de la National Geographic).

 

🤔 Dar care este starea de lucruri privind contorizarea inteligentă la noi în țară

📍 În conformitate cu Planurile de investiții ale operatorilor de sistem din ultimii trei ani 2018-2020, poate fi observat următoarele 👉

🔴 Cota investițiilor de categoria D: „Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică”, realizate în conformitate cu Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor, la ÎCS „Premier Energy Distribution” SA este de trei ori mai mare în comparație cu SA „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”;

🔴 Operatorul sistemului de distribuție SA „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” a instalat pe parcursul ultimilor trei ani în mediu câte cca 12.500 contoare/an (consumatori noi și înlocuirea contoarelor la consumatori existenți), din care câte cca 4.500 contoare/an sunt inteligente – mai puțin de 1% din numărul total de locuri consum al operatorului;

🔴 Operatorul de sistem ÎCS „Premier Energy Distribution” a instalat pe parcursul ultimilor trei ani în mediu câte cca 63.500 contoare/an (consumatori noi și înlocuirea contoarelor la consumatori existenți). În planurile de investiții ale operatorului dat nu sunt prezentate separat contoarele electronice față de cele cu inducție, de aceea poate fi admis că în aria de deservire a operatorului respectiv toate contoarele instalate sunt electronice – ceea ce reprezintă în jur de 7% din numărul total de locuri consum al operatorului;

🔴 Operatorul de sistem din partea stângă a râului Nistru ГУП „Единые Распределительные Электрические Сети” a finalizat în anul 2016 un program care a durat opt ani și a prevăzut instalarea contoarelor electronice la toți consumatorii casnici.

📊 Contorizarea inteligentă afectează și piața energiei electrice. În conformitate cu Regulamentul UE 2019/943 privind piața internă de energie electrică, începând cu 1 ianuarie 2021 decontarea energiei electrice în Uniunea Europeană se va efectua la un interval de 15 minute (actualmente tranzacțiile sunt efectuate orar). Decontarea la fiecare 15 minute înseamnă pe de o parte o precizie și echitate mai mare pentru consumatori (vârfurile de sarcină durează intervale scurte de timp), iar pe de altă parte solicită o responsabilizare și prognozare mai precisă din partea participanților la piața energiei electrice. Decontarea la 15 minute este posibilă cu contoare inteligente.

 

🤔 Ce putem face noi

Pe parcursul ultimilor doi ani, studenții de la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, împreună cu colegii lor de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică au susținut 10 teze de licență și master care se axează pe elemente de smart grid și smart metering.

Denumirile tezelor sunt publice și pot fi consultate aici 🔎 https://utm.md/feie.html, iar foarte curând urmează următoarea promoție de ingineri – stați conectați 👀

Operatorii de sistem ar trebui să finanțeze prin intermediul planurilor lor de investiții doar contoare inteligente și să înlocuiască în câțiva ani contoarele analogice cu inducție cu contoare smart la toți consumatorii finali.

⚠️ Lichiditatea financiară a furnizorilor de utilități a fost afectată semnificativ în această perioadă, iar neachitarea consumului de energie conduce către acumularea datoriilor în lanț către operatorii sistemelor de distribuție și de transport 🔌, dar și către producătorii de energie 🏭.

⚠️ Această situație pune în pericol securitatea energetică a țării. Să ne imaginăm pe o clipă că energia electrică va fi deconectată din cauza datoriilor 🛑 (apropo aici iarăși devine actual subiectul privind lipsa interconexiunilor operaționale cu România).

 

🤔 Cum putem să ajutăm companiile energetice

💡 Cel mai simplu ce putem face noi la moment este să consumăm energia într-un mod eficient și inteligent. Eficiența energetică acum este mai actuală ca niciodată

☀️ Haideți să consumăm energia eficient

drd. Constantin Borosan,
Departamentul Energetică, UTM

Administrarea de la distanţă a facultăţii

Prima şedinţă ONLINE a consiliului facultăţii a fost organizată astăzi, 16 aprilie 2020, la care s-au discutat următoarele subiecte:

 1. Organizarea conferinţei anuale a studenţilor, masteranzilor şi doctoranţilor UTM (raportor: dr.lect. Corina Guţu-Chetruşcă, responsabil cercetare şi internaţionalizare);
 2. Organizarea studiilor la distanta a.u. 2019/2020 (raportor: lect. Marcel Burduniuc, prodecan studii);
 3. Activitati de orientare profesionala in campania de promovare a imaginii UTM (raportor: lect. Ina Dobrea, responsabil Admitere 2020);
 4. Despre organizarea stagiilor de practica a.u. 2019/2020 (raportor: dr.conf. Victor Gropa, decan);
 5. Diverse.

Această modalitate de desfăşurare a şedinţei nu a creat dificultăţi în discutarea subiectelor de pe ordinea de zi, astfel încât participanţii au fost de acord cu repetarea acestei experienţe, dar în acelaşi timp şi-au exprimat dorinţa de a reveni la situaţia normală.

!!! UPDATE: MECC a emis Circulara nr. 04/1-09/2201 din 16.04.2020 care prevede realizarea activităților didactice online în perioada 21-24.04.2020. Astfel, vacanţa de Paşti se anulează, iar cadrele didactice nu se vor afla în concediu.

Examen online la Doctorat

Realizarea studiilor la distanţă este o provocare pentru mediul academic din Republica Moldova, care cu siguranţă va aduce modificări considerabile a procesului de studii pe care il avem în prezent.

Ore de curs şi sarcini individuale se realizează utilizând diverse platforme, pentru diferite cicluri ale procesului educaţional, iar pe masură ce perioada de autoizolare se extinde apare necesitatea de a realiza şi evaluarea finală într-un alt format decât face-to-face.

În acest context, astăzi, 14 aprilie 2020, a avut loc examenul la disciplina “Matematici speciale avansate” în cadrul şcolii doctorale “Ştiinţa calculatoarelor, electronica şi energetică”, unde doctoranzii au prezentat şi explicat sarcinile individuale primite, precum şi au răspuns la intrebările adresate din partea comisiei de examinare.

 

Donaţia angajaţilor UTM

Personalul didactic, auxiliar, precum și administrația UTM a contribuit la acțiunile de combatere a COVID-19 prin donarea a peste 150 de mii de lei.

Banii au fost transferați în contul Centrului de triaj pentru pacienții cu simptome de COVID-19, deschis la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”.

Astfel, din donația oferită de corpul profesoral-didactic al Universităţii Tehnice a Moldovei conducerea Centrului va procura echipamentele medicale şi consumabilele necesare.

Mesajul Administraţiei UTM

Stimaţi studenţi ai Universităţii Tehnice a Moldovei,

Administraţia UTM vă aduce la cunoştinţă că în contextul situaţiei epidemiologice create la moment în Republica Moldova, procesul de studii se transferă din formatul bazat pe contact direct în cel cu utilizarea mijloacelor şi instrumentelor TIC.

Pentru eficienţa realizării acestuia, în cel mai apropiat timp, veţi fi contactaţi prin email-ul corporativ* de către Administraţia facultăţii şi cadrele didactice titulare ale disciplinelor pe care le urmaţi în acest semestru pentru stabilirea modalităţilor de realizare a activităţilor didactice cu utilizarea mijloacelor şi instrumentelor TIC.

Pentru cursurile plasate pe platforma educaţională MOODLE vă recomandăm să accesaţi forumurile aferente disciplinelor de studii.

Vă rugăm să fiţi receptivi, responsabili şi disciplinaţi, astfel încât perioada pe care o traversăm să nu se reflecte negativ asupra calităţii studiilor Dvs.

Administraţia UTM şi cadrele didactice vor depune maxim efort pentru a vă facilita învăţarea.

Cu respect,

Administraţia UTM